System obiegu dokumentów

Obieg dokumentów w firmie

Zarządzanie obiegiem informacji w firmie to jeden z elementów budowania przewagi konkurencyjnej, który możemy zrealizować wewnątrz własnego przedsiębiorstwa. Jest to o tyle istotne, że buduje kulturę organizacji i docelowo zapewniamy nowoczesne rozwiązanie,
które uchroni nas przed:

   • utratą danych operacyjnych – min.: ofert, umów, zleceń i faktury
   • wydłużaniem się procesów sprzedażowych
   • nieefektywnymi procesami finansowo-księgowymi
   • wyciekiem informacji – poprzez zarządzanie poziomami dostępów do informacji
   • utratą wiedzy biznesowej, przy założeniu nawet naturalnego procesu rotacji pracowników

Business Navigator – wdrożenie

BTLA BA od wielu lat wspiera i sukcesami wdraża rozwiązanie – Business Navigator, które jest platformą informatyczną stworzoną dla potrzeb budowania zaawansowanych systemów zarządzania procesami, dokumentami, zadaniami i informacją w różnego typu organizacjach. Rozwiązanie to jest także cyfrowym archiwum dokumentów.

Szeroki katalog modułów między innymi w zakresie:

 • obiegu pracy i dokumentów,
 • sprzedaży i zakupów,
 • CRM,
 • administracji,
 • zarządzania personelem

  Sprawia, że system może być́ gotowy do użytku zaraz po instalacji. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii można go dowolnie dostosowywać do potrzeb firmy lub nawet zbudować od podstaw.

  Business Navigator, ze względu na swoją skuteczność́, jest często wdrażany jako bardzo istotne uzupełnienie do najdroższych systemów zintegrowanych, jak SAP czy IFS.

  Rozwiązanie daje szereg korzyści:

  •  uporządkowanie procesów – każdy dokument i zadanie mają swoją ścieżkę​
  • dostęp do wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji z każdego urządzenia
  • szybka i efektywna komunikacja pomiędzy pracownikami
  • decentralizacja zarządzania – oszczędność czasu i szybsza realizacja zadań
  • wykorzystanie sztucznej inteligencji do przyspieszania i poprawy efektywności pracy​
  • szybki proces wyszukiwania ​– obniżenie kosztów działalności

   Aplikacja Business Navigator

   Business Navigator jest aplikacją przeglądarkową̨. Nie wymaga instalacji na komputerach użytkowników końcowych i nie wymaga żadnych inwestycji w infrastrukturę, stąd też między innymi wybór tego rozwiązania jako wiodącego przez BTLA BA. Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania technologicznego, zyskujemy w pełni dostępny system – z każdej lokalizacji, a możliwość kształtowania go do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa, zapewnia jego skuteczność we wsparciu wszystkich niezbędnych procesów biznesowych w firmie.