Wsparcie operacyjne

Wsparcie operacyjne

W BTLA, rozumiemy, jak niepowtarzalne są Państwa potrzeby biznesowe i jak różnorodne mogą być wyzwania, z jakimi muszą Państwo się zmierzyć. Dlatego oferujemy szereg usług doradczych, które są indywidualnie dostosowane do konkretnych wymagań Państwa przedsiębiorstwa. Jesteśmy specjalistami w wielu obszarach, oferując wsparcie w bieżącej działalności gospodarczej Państwa firmy, niezależnie od jej specyfiki. Nasze usługi obejmują, ale nie ograniczają się do wsparcia dla działów sprzedaży, audytów i wsparcia działań marketingowych oraz audytów finansowych, rachunkowości zarządczej i controllingu (zewnętrznego). Każda z tych usług jest dostosowana do konkretnych potrzeb i wymagań Państwa firmy, z uwzględnieniem specyfiki branży, w której działają Państwo.

  Zakres wsparcia operacyjnego

  W ramach szerokiego zakresu swoich usług doradztwa biznesowego BTLA wykształciło też usługę związaną z aktywnym wsparciem firm w ramach ich bieżącej działalności gospodarczej. Zakres usługi może odnosić się w zasadzie do każdego z obszarów operacyjnych, w zależności od aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa, niemniej szczególną uwagę przykładamy do:

  • wsparcia działów sprzedaży – polegającą na analizie stanu zastanego: zakres działania, zakres kompetencji personalnych, systemy premiowe i systemy motywacyjne. W wielu przypadkach początkiem szerszej analizy jest też na audyt i wdrożenie strategii związanej z obiegiem informacji w przedsiębiorstwie. W zależności też od branży lub skali działania BTLA może zaangażować się w aktywizację działań handlowych bezpośrednio – szukając nowych rynków zbytu na usługi lub produkty zarówno lokalnie w Polsce, jak i za granicą
  • audyt i wsparcie działań marketingowych – usługa ta zazwyczaj obejmuje analizę aktualnych kanałów marketingowych i/lub działań PR wykorzystywanych przez przedsiębiorstwo i optymalizację tych działań. Dotyczy to zarówno działań stricte marketingowych, ale może też dotyczyć działań digital performance, o ile przedsiębiorstwo prowadzi aktywną sprzedaż internetową. W przypadku,

   

  jeśli nasz klient nie prowadził dotychczas żadnych działań marketingowych BTLA może zaangażować się bezpośrednio w tego typu działań, obejmujące również rekrutację osób, które miałyby to następnie realizować już po stronie naszego klienta 

  • audyty finansowe, rachunkowość zarządcza i controlling (zewnętrzny) – są to podstawowe usługi realizowane przez firmy doradcze, które posiada też w swojej ofercie BTLA. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych Partnerów, obejmującego zarówno szeroki zakres branż, przedsiębiorstw dla których mieliśmy przyjemność pracować, jak i możliwość wykorzystania sieci relacji, które posiadamy, wiele projektów zakończyło się sukcesem. Ze względu na indywidualny charakter działalności każdego przedsiębiorstwa, zakres tego typu usług ustalany jest podczas bezpośrednich spotkań i rozmów.

  Ten podstawowy zakres możliwej współpracy, klienci BTLA mogą dostosować indywidualnie do swoich potrzeb, uwzględniając właściwy czas do tego typu działań dla swoich przedsiębiorstw. Uwzględnia on, co oczywiste: sezonowość sprzedaży, działań marketingowych, czy rok obrachunkowy. W BTLA dużą wagę przywiązujemy do elastyczności, ale też terminowości tego typu działań, bo w jak najmniejszym stopniu powinny one kolidować naturalnych cyklem funkcjonowania przedsiębiorstwa w skali roku.