Fuzje i przejęcia

Przeprowadzenie fuzji lub przejęcia

Procesy M&A są ważną częścią ekosystemu biznesowego, niezależnie od sytuacji w jakiej znajduje się gospodarka, czy też w jakie parametry rynkowe aktualnie na nim funkcjonują. Obejmują one w swoim zakresie zarówno:
– zbycie całości przedsiębiorstwa lub
– jego części – zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP)
Jest to bardzo ważna cecha tego typu transakcji, ponieważ z punktu widzenia sprzedającego – daje mu możliwość spieniężenia całości swoich dotychczasowy działań jako przedsiębiorcy lub tylko części. Sprzedaż ZCP może wynikać z tego, że z jakiś powodów nie jest już dla niego atrakcyjna ze względu na kierunek rozwoju pozostałej części przedsiębiorstwa – lub po prostu dostrzega szanse biznesową i wysoki wzrost z inwestycji i możliwość dofinansowania tej pozostałej części biznesu.

  Pomoc w przeprowadzeniu fuzji lub przejęcia firmy

  Jako BTLA BA wspieramy tego typu procesy na każdym z etapów ich realizacji, co oznacza, że możemy:
  – być odpowiedzialni za przeprowadzenie całości procesu M&A
  – realizacji tylko wyznaczonej części, zgodnie z oczekiwaniami klienta
  – realizacji działań od określonego etapu, już rozpoczętego procesu

  Tego typu elastyczność w realizacji naszych działań wynika z doświadczenia w wielu projektach M&A, które mieliśmy możliwość realizować, co istotne uwzględniając dużą różnorodność branż dla których mieliśmy okazje pracować tj.: produkcja części maszyn przemysłowych, handel i pośrednictwo w dostawie surowców, media i reklama, szkolnictwo oraz wiele pozostałych.

   Z naszej perspektywy proces M&A ujmujemy w następujących etapach:
   – Analiza wstępna
   – Budowa teasera
   – Przedstawienie teasera inwestorom
   – Budowanie memorandum informacyjnego
   – Due diligence
   – Przeprowadzenie transakcji
   – Wsparcie procesów posprzedażowych

   Proces przeprowadzenia fuzji lub przejęcia

   W BTLA BA przyjęliśmy taki podział ze względu na potrzebę ujednolicenia procesów/etapów z perspektywy zarówno sprzedających jak i kupujących. Wynika to z tego, że jako doradca biznesowy z wieloletnim doświadczeniem możemy występować jako firma wspierająca po jednej lub po drugiej stronie transakcji. Możemy wspierać i zrealizować proces sprzedaży przedsiębiorstwa i patrzeć z perspektywy sprzedającego – szukając właściwego inwestora indywidualnego lub finansowego. Natomiast w przypadku realizacji transakcji kupna jesteśmy w stanie odpowiednio ułożyć parametru oczekiwań po stronie kupującego. Uchwycenie różnić i elementów przewagi ofertowej w każdym z tych dwóch przypadkach daje nam istotną przewagę konkurencyjna i naszą wartość jako długoterminowego partnera biznesowego dla naszych klientów.