Rozliczanie inwestycji

Ulga B+R – doradztwo podatkowe

Ulga badawczo-rozwojowa jest atrakcyjnym instrumentem podatkowym, pozwalającym na znaczne obniżenie zobowiązania podatkowego. Polski Ład dodatkowo uatrakcyjnił tę ulgę poprzez umożliwienie połączenia jej z ulgą IP BOX. Ulga B+R pozwala przedsiębiorcom na korzystanie z dodatkowego odliczenia wydatków ponoszonych na prace badawczo-rozwojowe. Dzięki niej firmy mogą znacząco obniżyć podatek dochodowy do zapłaty, a w wielu przypadkach także odzyskać podatek nadpłacony za kilka ostatnich lat. Zespół BTLA świadczy kompleksową usługę wsparcia prawno-podatkowego na wszystkich etapach procesu ubiegania się o ulgę na badania i rozwój (B+R).

Jak BTLA może pomóc twojej firmie uzyskać ulgę badawczo-rozwojową?

 • przeprowadzimy analizę działalności firmy pod kątem identyfikacji prac badawczo-rozwojowych,
 • przeprowadzimy weryfikację ponoszonych wydatków, które mogą stanowić koszty kwalifikowane,
 • pomożemy w przygotowaniu dokumentacji prac badawczo-rozwojowych oraz wyodrębnieniu kosztów kwalifikowanych w ewidencji podatkowej,
 • zabezpieczymy prawa do skorzystania z ulgi B+R poprzez uzyskanie interpretacji indywidualnej,
 • pomożemy w sporządzeniu deklaracji podatkowej wraz z załącznikiem CIT/BR lub PIT/BR oraz wniosku o stwierdzenie nadpłaty,
 • wesprzemy w ewentualnych kontaktach z organami podatkowymi, w przygotowywaniu pism i wyjaśnień.

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy BTLA w uzyskaniu ulgi badawczo rozwojowej?

  Pomogliśmy naszym Klientom uzyskać ulgę badawczo-rozwojową, dlatego mamy świadomość jak korzystnym i bezpiecznym jest rozwiązaniem, co istotne skierowanym do wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu oraz branży, którzy opracowują nowe produkty, procesy lub usługi. Decydując się na wsparcie BTLA nasi specjaliści pomogą Ci skalkulować korzyści płynące z wdrożenia w Twoim przedsiębiorstwie ulgi B+R. Jeśli wyniki okażą się korzystne, pomożemy Ci wdrożyć ulgę w sposób gwarantujący największe bezpieczeństwo.

  Co wyróżnia naszą usługę wsparcia w uzyskaniu ulgi badawczo-rozwojowej?

  • Skuteczność i efektywne wykonanie – sukcesywnie uzyskujemy kolejne ulgi badawczo rozwojowe dla naszych Klientów, w tym również w bardzo skomplikowanych przypadkach wymagających wysokich kompetencji.
  • Kompleksowe rozwiązania – oferujemy kompleksowe rozwiązania, począwszy od analizy działalności firmy poprzez weryfikację ponoszonych wydatków, przygotowanie dokumentacji i sporządzenie deklaracji podatkowej, dostarczamy nie tylko usługi doradztwa podatkowego, ale przede wszystkim konkretne i trwałe rozwiązania.
  • Eksperckość w obszarze ulg badawczo rozwojowych – zespół BTLA to doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni oraz mulit dyscyplinarni eksperci, których wyróżnia wszechstronne doświadczenie w skutecznym uzyskiwaniu ulgi badawczo rozwojowej.
  • Indywidualne podejście do klienta – w procesie uzyskiwania ulgi badawczo rozwojowej, informujemy na bieżąco o kluczowych zagadnieniach, dopasowując rozwiązanie najlepiej odpowiadające specyfice danego projektu naszego Klienta.