Audyt kontrahentów

Weryfikacja kontrahentów firmy

Dla swoich klientów BTLA rozpoznaje zagrożenia dla ich biznesu, pomaga je eliminować lub neutralizować. Zajmuje się weryfikacją kontrahentów, zdobywaniem informacji pozwalających uzyskać przewagę konkurencyjną, pozyskiwaniem materiałów potrzebnych w sporach sądowych. Bada i tworzy procedury antyfraud, weryfikuje zjawiska korupcji w przedsiębiorstwie. Ma wiedzę i doświadczenie w zakresie przesłuchiwania i rozpoznawania kłamstwa metodami behawioralnymi. BTLA wykorzystuje to pomagając klientom w negocjacjach. Współpracuje z biegłymi z dziedziny kryminalistyki, weryfikuje materiał dowodowy. Dzisiejsze metody wykorzystywane przez specjalistów od wariografii, daktyloskopii, informatyki śledczej, grafologii czy genetyki stanowią materiał dowodowy trudny do obalenia.