Family Office

Usługi naszego działu Family Office zakładają zastosowanie różnorodnych rozwiązań, które mają na celu zabezpieczenie i przekształcenie w silne i trwałe, wielopokoleniowe instytucje dotychczasowe firmy rodzinne.

  Usługa Family Office

  Rodzinne biznesy często posiadają olbrzymie aktywa, ich właściciele trudnią się nie tylko biznesem, ale również działalnością filantropijną. Celem naszej usługi Family Office jest zapewnienie bezpiecznego i jak najbardziej efektywnego wzrostu zgromadzonego kapitału poprzez efektywne i wszechstronne podejście m.in. do kwestii prawnych, podatkowych czy finansów. W naszej grupie są najwyższej klasy eksperci ze wszystkich najważniejszych dziedzin gospodarki, dlatego zapewniamy naszym klientom pełną obsługę, od stworzenia odpowiednich indywidualnych struktur inwestycyjnych, przez konsulting, doradztwo podatkowe i prawne, finansowanie i asekurację i wiele innych, na kwestiach lifestyle’owych kończąc.

   Sukcesja międzypokoleniwoa

   Sukcesja międzypokoleniowa w firmie rodzinnej, jeśli nie jest dobrze zaplanowana jest często kością niezgody i przysparza wiele niezwykle trudnych problemów, zarówno prawnych jak i emocjonalnych. Obawy o przyszłość swojego majątku i przyszłość w ogóle nie są niczym irracjonalnym, jednak wielu prowadzących firmy rodzinne stara się o tym nie myśleć, a tym bardziej unika rozmów na ten temat. Zazwyczaj w głowach właścicieli (a najczęściej również założycieli od podstaw) rodzinnych biznesów jest świadomość, iż naturalną rzeczą jest, że biznes przejmie dziecko, które może nie uczestniczyło aktywnie w prowadzeniu biznesu, ale przecież widzi jak to działa.

    W wielu przypadkach takie myślenie jest błędne i, niestety, jest to często efekt braku planu przeciw naszym obawom o przyszłość. Na szczęście można je skutecznie ograniczyć planując rozsądny proces sukcesji, czyli przekazanie majątku, w tym firmy, w ręce wybranych osób.

    W Polsce ok. 60% firm to firmy rodzinne, które generują ok 50% PKB i gwarantują ok 2/3 wszystkich miejsc pracy. Według różnych źródeł, tylko ok. 20% rodzinnych biznesów ma ustanowiony i spisany plan sukcesji.

     Plan sukcesji

     Dobry plan sukcesji nie jest szybki i prosty, ale pozwala skutecznie zabezpieczyć kluczowe obszary działalności firmy, szczególnie te finansowe. Często zabezpiecza rodzinę właściciela przed koniecznością ogłoszenia bankructwa i brakiem możliwości kontynuowania prowadzenia firmy. Zabezpiecza również umowy, koncesje czy kontrakty. Pozwala spłacić zobowiązania finansowe np. w postaci środków pochodzących z kredytów lub leasingów. Przy braku planu sukcesji, a np. w sytuacji śmierci właściciela firmy, bliskich czeka nie tylko trudny okres żałoby, ale także długotrwały i zazwyczaj kosztowny proces spadkowy. Jednocześnie czeka ich bieżące prowadzenie firmy i wydatki związane np. ze spłatą zobowiązań wobec wierzycieli. 

     Dodatkową trudną kwestią jest, jeśli w procesie spadkowym uczestniczą spadkobiercy będący osobami nieletnimi, pojawiają się wtedy dodatkowe ograniczenia związane z przejęciem spadku i np. brakiem możliwości utrzymania posiadanych przez firmę koncesji czy sprzedaży jakiejkolwiek części majątku np. nieruchomości.

     W Family Office opieramy się na długotrwałych planach i relacjach, zmierzających do przekształcenia przedsiębiorstwa w silną instytucję, dającą poczucie bezpieczeństwa i możliwości rozwoju kolejnym pokoleniom.