Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji

Polska Strefa Inwestycji oznacza, że każda złotówka wydana na inwestycję w przedsiębiorstwo może uprawniać do zwolnienia z podatku dochodowego. Warunkiem jest uzyskanie decyzji o wsparciu inwestycji. Wydatki na inwestycje w produkcję lub świadczenie usług zapewnią pomoc publiczną, dostępną w formie zwolnienia z podatku dochodowego CIT lub PIT. Limit pomocy publicznej zależy od wysokości wydatków na inwestycje lub kosztów zatrudnienia, lokalizacji i statusu przedsiębiorcy. Okres ważności decyzji o wsparciu inwestycji wynosi, zależnie od lokalizacji, 10, 12 lub 15 lat, tyle czasu organizacja ma na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego. Zespół BTLA pomaga klientom skorzystać z ulg, wraz z informacją jakie warunki należy spełnić, a także jaką maksymalną kwotę zwolnienia można uzyskać.

Jak BTLA może pomóc twojej organizacji skorzystać z ulgi w ramach programu Polska Strefa Inwestycji?

   • przeprowadzenie analizy możliwości uzyskania decyzji o wsparciu,
   • przeprowadzenie symulacji wysokości możliwej do uzyskania pomocy publicznej,
   • wesprzemy kompleksowo w postępowaniu w sprawie uzyskania decyzji o wsparciu,
   • pomożemy zidentyfikować wydatki pod kątem wpływu na wielkość pomocy publicznej,
    • doradzimy w zakresie rozliczeń korzystania z pomocy publicznej,
    • zarekomendujemy zmiany w dokumentach wewnętrznych oraz politykach,
    • wesprzemy w uzyskaniu interpretacji indywidualnych,
    • pomożemy na wypadek działań organów podatkowych.

     Pomoc BTLA w uzyskaniu ulgi z programu Polska Strefa Inwestycji

     Zapewniamy profesjonalne doradztwo prawne na wszystkich etapach planowania i realizacji inwestycji przy wykorzystaniu mechanizmów wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. W szczególności pomożemy w ustaleniu kwoty przysługującego zwolnienia, którą określa tzw. współczynnik intensywności pomocy. Dodatkowo prowadzimy negocjacje z zarządzającymi specjalnymi strefami ekonomicznymi oraz wspieramy w sporządzaniu ofert inwestycyjnych i wniosków o wydanie decyzji o wsparciu. Reprezentujemy inwestorów w postępowaniach dotyczących zmian decyzji o wsparciu.

     Co wyróżnia naszą usługę wsparcia w uzyskaniu ulgi z programu Polska Strefa Inwestycji?

     • Skuteczność i efektywne wykonanie – sukcesywnie uzyskujemy kolejne ulgi z programu Polska Strefa Inwestycji dla naszych Klientów, w tym również w bardzo skomplikowanych przypadkach wymagających wysokich kompetencji.
     • Kompleksowe rozwiązania – oferujemy kompleksowe rozwiązania, poczynając od analizy możliwości uzyskania decyzji poprzez przeprowadzenie symulacji wysokości możliwej do uzyskania pomocy publicznej i przygotowaniu dokumentacji, dostarczamy nie tylko usługi doradztwa podatkowego, ale przede wszystkim konkretne i trwałe rozwiązania.
     • Eksperckość w obszarze uzyskiwania pomocy publicznej – zespół BTLA to doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni oraz mulit dyscyplinarni eksperci, których wyróżnia wszechstronne doświadczenie w skutecznym uzyskiwaniu wsparcia w ramach programu Polska Strefa Inwestycji.
     • Indywidualne podejście do klienta – w trakcie procesu uzyskiwania ulgi z programu Polska Strefa Inwestycji informujemy na bieżąco o kluczowych zagadnieniach, dopasowując rozwiązanie najlepiej odpowiadające sytuacji naszego Klienta.