Anna Brzuchacz

Profil zawodowy

Specjalistka w zakresie zarządzania i dywersyfikacji ryzyka, posiadająca bogate doświadczenie w branży ubezpieczeniowej. Tworzy i wdraża innowacyjne programy ubezpieczeniowe, które skutecznie odpowiadają na unikalne potrzeby różnych sektorów gospodarki. Opracowuje i dostosowuje szereg programów ubezpieczeniowych dla różnych branż, w tym dla sektora transportu, gospodarki odpadami oraz produkcji przemysłowej.

Jako autorka wielu programów ubezpieczeniowych, jej celem zawsze było zapewnienie kompleksowej ochrony dla klientów, jednocześnie minimalizując ryzyko i zapewniając stabilność ich działalności. Jej działania obejmują współpracę na najwyższym poziomie z klientami oraz partnerami branżowymi, co pozwala na zgłębienie specyfiki różnych sektorów i świadome dostosowanie oferty ubezpieczeniowej.

Jest znana z ciągłego poszukiwania nowoczesnych rozwiązań dla swoich klientów. Śledzi bieżące trendy i innowacje w dziedzinie ubezpieczeń, aby zapewnić klientom najbardziej efektywne i dostosowane do ich potrzeb produkty.

Osiągnięcia

Zdała egzamin na brokera ubezpieczeniowego przed Komisją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Posiada zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Dodatkowo, ukończyła szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych, co pozwoliło jej na skuteczne działanie w obszarze ochrony danych. Jej zaangażowanie w ciągłe doskonalenie się jest widoczne poprzez regularne uczestnictwo w szkoleniach podnoszących poziom jej wiedzy.

Edukacja

Absolwentka kierunków finanse i rachunkowość oraz międzynarodowe stosunki gospodarcze na Uniwersytecie Ekonomiczny w Katowicach.