Cło i międzynarodowy obrót towarów

Międzynarodowy obrót towarowy – cło

W międzynarodowym obrocie towarowym obowiązuje znaczna i zróżnicowana ilość środków unijnych, które warunkują wymianę handlową. Wiedza teoretyczna to nie wszystko, aby szybko i sprawnie poruszać się w obszarze przepisów celnych, które przede wszystkim opierają się na regulacjach unijnych. Wieloletnie doświadczenie, jakim legitymują się eksperci BTLA to niezastąpiona korzyść dla przedsiębiorców: importerów, eksporterów, agencji celnych, przewoźników. Dlatego też wspieramy ich na każdym etapie działalności  związanej z przywozem i wywozem towarów, doradzamy i dostosowujemy najlepsze rozwiązania.

  Nasze specjalizacje

  Zakres usług w zakresie cła i międzynarodowego obrotu towarów

  Doradztwo z zakresu cła i międzynarodowego obrotu towarów to w szczególności:

    Doradzamy w zakresie klasyfikacji taryfowej towarów, dokładnie identyfikujemy towary pod kątem stawek celnych i podatkowych oraz środków pozataryfowych, swobodnie poruszamy się w tematyce Ogólnych Reguł Nomenklatury Scalonej

    Analizujemy i wdrażamy optymalne pod względem celno-podatkowym modele biznesowe w obrocie międzynarodowym

    Doradzamy w obszarze kontyngentów taryfowych, ceł antydumpingowych i zawieszeń celnych,

    Reprezentujemy naszych klientów przed Naczelnikiem Urzędu Celno – Skarbowego w zakresie prowadzonej kontroli celno-skarbowej, postępowań celnych, przed Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej w zakresie postępowań odwoławczych oraz na dalszym etapie przed Sądami administracyjnymi

    Pomagamy w prawidłowym ustaleniu wartości celnej, w szczególności w zakresie elementów doliczanych do wartości celnej, w tym kosztów pośrednictwa i prowizji, kosztów produkcji

    Wspieramy naszych klientów przy uzyskiwaniu świadectw preferencyjnego pochodzenia dla towarów importowanych, w celu zastosowania stawek celnych obniżonych, w tym w trybie retrospektywnym oraz przy uzyskiwaniu odpowiednich dokumentów dla towarów eksportowanych

    Uczestniczymy wspólnie z naszymi klientami w postępowaniach audytowych prowadzonych w związku z przyznaniem uprawnień oraz pozwoleń w zakresie uproszczonych procedur celnych (AEOC), w zakresie bezpieczeństwa i ochrony (AEOS)

    Nadzorujemy przygotowywanie wniosków do organów administracji skarbowej o wydanie decyzji w zakresie Wiążącej Informacji Taryfowej – WIT, Wiążącej Informacji o Pochodzeniu - WIP, statusu upoważnionego przedsiębiorcy – AEO (“Authorised Economic Operator”), numeru EORI („Economic Operators Registration and Identyfication”)