Audyt podatkowy

Audyt podatkowy w firmie

Rezultatem audytu podatkowego przeprowadzonego przez kancelarie BTLA może być nie tylko sprawozdanie z popełnionych przez przedsiębiorcę błędów czy przeoczeń. Audyt podatkowy jest także bardzo dobrą okazją do wskazania obszarów możliwej optymalizacji podatkowej. Nasz zespół BTLA przeprowadzając audyt podatkowy, stara się także wskazać naszym klientom, czy w prawidłowy sposób realizuje treść przepisów podatkowych. W przypadku nieprawidłowości otrzymuje szczegółowe wytyczne, jak można naprawić błędy, aby w przypadku faktycznej kontroli podatkowej lub celno-skarbowej czuć się bezpiecznie. Dodatkowo wskazujemy obszary możliwych działań optymalizacyjnych i także w tym zakresie przedsiębiorca może liczyć na naszą pomoc w podjęciu stosownych działań, mających na celu odzyskanie nadpłaconych podatków.

Jak BTLA przeprowadzi audyt podatkowy wspierający działalność twojej firmy?

 • wesprzemy w identyfikacji wszelkich nieprawidłowości podatkowych w obszarach objętych badaniem.
 • przedstawimy propozycję usunięcia wykrytych nieprawidłowości, przy zminimalizowaniu konsekwencji finansowych błędnych działań.
 • doradzimy jakie obszary charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka podatkowego.
 • wesprzemy w działaniach mających na celu redukcję nieuzasadnionych obciążeń podatkowych.
 • wesprzemy w rozpoznaniu newralgicznych obszarów, które od strony formalnej nie budzą wątpliwości, ale w praktyce mogą być zakwestionowane.
 • doradzimy w zakresie prawidłowości rozliczeń w podatkach pośrednich i bezpośrednich. o dokonamy weryfikacji poprawności umów oraz transakcji pod kątem skutków podatkowych.
 • przeprowadzimy identyfikację i weryfikację procedur firmowych związanych z przestrzeganiem zasad należytej staranności w doborze kontrahentów.

W jaki sposób nasz audyt podatkowy pomoże twojej firmie?

Dużym ryzykiem podatkowym jest uznanie przez urząd skarbowy, że firma unika opodatkowania. W ramach naszego audytu podatkowego sporządzimy ocenę sposobu działania firmy pod kątem ewentualnego uznania sztuczności rozwiązań biznesowych w zakresie możliwości zastosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, co umożliwi ograniczenie wystąpienia takiego ryzyka.

  Warto wykonać audyt podatkowy z profesjonalnym doradcą takim jak BTLA, ponieważ naszą pomoc wyróżnia:

  • Skuteczność i efektywne wykonanie – wspieramy z sukcesem naszych Klientów często w skomplikowanych audytach podatkowych obejmujących wiele obszarów, wymagających wysokich kompetencji.

   

  • Kompleksowe rozwiązania – oferujemy kompleksowe rozwiązania, identyfikujemy nieprawidłowości, przedstawiamy propozycję ich usunięcia, doradzamy jakie obszary charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka podatkowego, stawiamy na całościowe rozwiązania problemów naszych Klientów.
  • Eksperckość w obszarze audytów i przeglądów podatkowych – zespół BTLA to doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni oraz mulit dyscyplinarni eksperci, których wyróżnia wieloletnie doświadczenie w procesach audytów podatkowych pomagające przedsiębiorcom istotnie ograniczyć ryzyko podatkowe.

   

  • Indywidualne podejście do klienta – w procesie audytu podatkowego, informujemy na bieżąco o kluczowych zagadnieniach, dopasowując rozwiązanie najlepiej odpowiadające specyfice danego problemu naszego Klienta.