Sprawy gospodarcze

Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Kolejne reformy procedury cywilnej wprowadziły specjalne postępowanie w sprawach gospodarczych. Proces taki jest bardzo formalny i łatwo w nim o pomyłkę. Co więcej współczesne sądowego sprawy gospodarcze wymagają nie tylko perfekcyjnej znajomości prawa, ale także zagadnień podatkowych. Niezbędna jest także znajomość zagadnień praktycznych dotyczących danej działalności gospodarczej. Nie sposób bowiem bez takiej wiedzy wchodzić w dyskusję z biegłymi sądowymi jak również sędziami, których poziom merytorycznych w wydziałach gospodarczych jest bardzo wysoki. 

Prowadzenie spraw gospodarczych

Oferta BTLA obejmuje kompleksową pomoc dla przedsiębiorców począwszy od rzetelnej analizy dokumentów a skończywszy na uzyskaniu prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę. BTLA oferuje także kompleksowo reprezentację przedsiębiorców w postępowaniach egzekucyjnych. Bogata wiedza i doświadczenie zespołu BTLA pozwala na profesjonalne prowadzenie sądowych sporów gospodarczych.

Nasze specjalizacje

Sprawy gospodarcze – pomoc prawna

Sporządzanie pism procesowych

Usługa polegająca na przygotowywaniu wszelkiego rodzaju dokumentów wymaganych w toku postępowania sądowego. Profesjonalnie przygotowane pismo procesowe może znacznie wpłynąć na wynik sprawy, zapewniając precyzyjne i kompletne przedstawienie stanowiska klienta.

Udział w rozprawach i posiedzeniach

Kluczowy element usług prawnych. Reprezentując klienta, prawnik jest obecny na tych spotkaniach, prezentując argumenty, odpowiadając na pytania i monitorując proces, aby upewnić się, że jest przeprowadzany zgodnie z prawem i w najlepszym interesie klienta.

Reprezentacja przed sądami i urzędami

Usługa polegająca na występowaniu w imieniu klienta w różnych instytucjach. Profesjonalny reprezentant może skutecznie chronić prawa i interesy klienta, dobrze orientując się w złożonym świecie prawa i procedur urzędowych.

Cykliczne informowanie Klienta o stanie sprawy

Usługa, która polega na regularnym dostarczaniu klientowi aktualnych informacji o postępach w jego sprawie. Dzięki temu klient jest na bieżąco z sytuacją i może podejmować świadome decyzje dotyczące dalszych działań.