Prawo karne gospodarcze

Pomoc prawna w sprawach karnych gospodarczych

Prawo karne gospodarcze to szereg norm prawnych, które mają na celu ochronę pewności obrotu gospodarczego. Chodzi przy tym o maksymalną ochronę uczestników takiego obrotu, tak aby nie mieli oni obaw przed inwestowaniem w kraju.

W czasach wciąż rozwijającej się i nabierającej rozpędu gospodarki rynkowej przepisy karne mające na celu ochronę obrotu gospodarczego mają szczególnie silne znaczenie. Podstawową znajomość tych przepisów powinny posiadać osoby, które na co dzień uczestniczą w transakcjach gospodarczych. Tytułem przykładu warto wskazać na przestępstwo oszustwa z art. 286 KK, które coraz częściej dotyka przedsiębiorców, którzy trafiają na nieuczciwych kontrahentów. 

Prawo karne gospodarcze

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ich działania (często wykonywane od lat), mogą nosić znamiona czynów zabronionych. To właśnie pokazuje, jak duże znaczenie ma w obecnym świecie prawo karne gospodarcze. Dlatego przed podjęciem niektórych operacji gospodarczych warto dwa razy zastanowić się nad tym, jakie mogą one mieć skutki w sferze karne. Mając to na uwadze, BTLA prowadzi szkolenia dla członków kadry zarządzającej z zakresu znajomości podstawowych przepisów prawa karnego gospodarczego. Warto również pamiętać, że w przypadku niektórych przestępstw gospodarczych odpowiedzialności karnej podlegają nie tylko osoby fizyczne, ale również podmioty zbiorowe. Jeżeli zmiany  przewidywane w ustawie o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione przez groźbą kary wejdą w życie, będzie to oznaczało prawdziwą rewolucję w zakresie takiej odpowiedzialności. 

Nasze specjalizacje

Pomoc prawna w zakresie prawa karnego gospodarczego

Fałszerstwo

Pomoc prawna art. 270 KK

Działanie na szkodę spółki i nadużycie zaufania

Pomoc prawna art. 296 KK

Płatna protekcja

Pomoc prawna art. 230 KK

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej

Pomoc prawna art. 258 KK

Piramida finansowa

Pomoc prawna art. 171 Prawa bankowego

Pranie brudnych pieniędzy

Pomoc prawna art. 299 KK

Pozorne bankructwo

Pomoc prawna art. 301 KK

Przywłaszczenie praw własności przemysłowej

Pomoc prawna art. 303 Ustawy prawo własności przemysłowej 

Oszustwo

Pomoc prawna art. 286 KK

Przekupstwo

Pomoc prawna art. 229 KK

Łapownictwo menedżerskie

Pomoc prawna art. 296a KK

Oszustwa kapitałowe

Pomoc prawna art. 311 KK

Oszustwo ubezpieczeniowe

Pomoc prawna art. 298 KK

Przestępstwa dotyczące obligacji

Pomoc prawna art. 87 i kolejne Ustawy o obligacjach

Prowadzenie nierzetelnej dokumentacji

Pomoc prawna art. 303 KK

Pozostałe sprawy karne gespodarcze