Restrukturyzacja spółek i przedsiębiorstw

Restukturyzacja firmy

BTLA to doświadczony doradca w procesach restrukturyzacyjnych. Nasz zespół specjalistów oferuje szeroki zakres usług, począwszy od reprezentacji przedsiębiorcy na etapie przedsądowym, przez analizę prawną sytuacji podmiotów zagrożonych niewypłacalnością, aż po kompleksowe doradztwo i obsługę prawną w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Zajmujemy się również opracowywaniem wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, udziałem w negocjacjach z wierzycielami i dłużnikami, a także obsługą prawną postępowań dłużników w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu.

 

Nasze specjalizacje

Zakres usług prawnych podczas procesu restrukturyzacji

Reprezentacja przedsiębiorcy na etapie przedsądowym

Nasze usługi obejmują pełną reprezentację prawnych interesów przedsiębiorcy w fazie przedsądowej, co stanowi kluczowy element w zapobieganiu długotrwałym postępowaniom sądowym. Skupiamy się na negocjacjach i mediacjach z wierzycielami, aby znaleźć optymalne rozwiązania przed ewentualnym procesem sądowym. Nasze działania mają na celu minimalizację ryzyka i kosztów związanych z postępowaniem sądowym, jednocześnie starając się zachować dobre relacje biznesowe między stronami.

Kompleksowe doradztwo podmiotom zagrożonym niewypłacalnością

Oferujemy wszechstronne doradztwo dla przedsiębiorstw stojących w obliczu potencjalnej niewypłacalności. Nasza pomoc obejmuje analizę finansową, ocenę możliwości restrukturyzacyjnych oraz doradztwo strategiczne, mające na celu optymalizację operacji biznesowych. Współpracujemy z przedsiębiorcami w celu identyfikacji najlepszej ścieżki naprawczej, aby uniknąć formalnego postępowania upadłościowego i zapewnić kontynuację działalności.

Kompleksowa obsługa prawna podmiotów w postępowaniu restrukturyzacyjnym

Nasza kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej firm w trakcie całego procesu restrukturyzacji. Zajmujemy się przygotowaniem niezbędnych dokumentów prawnych, reprezentacją klienta przed sądami i wierzycielami, a także doradztwem w zakresie możliwych rozwiązań restrukturyzacyjnych. Nasze usługi mają na celu zapewnienie skutecznej ochrony interesów przedsiębiorcy oraz maksymalizację szans na odzyskanie stabilności finansowej.

Specjalistyczna pomoc prawna dla BTLA i działów prawnych trwale obsługujących danego Klienta – w formule doradztwa lub współpracy

Oferujemy dedykowane wsparcie prawne dla Biur Tłumaczeń Prawnych i Administracyjnych (BTLA) oraz działów prawnych, które na stałe współpracują z danymi klientami. Nasze usługi w tej formule obejmują zarówno doradztwo, jak i bezpośrednią współpracę w zakresie realizacji konkretnych projektów prawnych. Specjalizujemy się w tworzeniu synergii między wewnętrznymi zespołami prawnymi a zewnętrznym wsparciem kancelarii, aby zapewnić najwyższą jakość usług.

Obsługa postępowań dot. roszczeń pauliańskich kierowanych przez zarządcę masy sanacyjnej

Zajmujemy się obsługą prawną w zakresie roszczeń pauliańskich, które są kluczowym elementem postępowań sanacyjnych. Nasza praktyka obejmuje reprezentację zarządców mas sanacyjnych w procesie dochodzenia roszczeń, które mogą zwiększyć pulę aktywów dostępnych dla wierzycieli. Pomagamy w identyfikacji transakcji podlegających unieważnieniu oraz reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych.

Analiza prawna sytuacji podmiotów zagrożonych niewypłacalnością i znajdujących się w stanie niewypłacalności

Nasza kancelaria oferuje dogłębną analizę prawną dla firm w trudnej sytuacji finansowej lub już niewypłacalnych. Skupiamy się na ocenie obecnej pozycji prawnej przedsiębiorstwa, identyfikacji potencjalnych ryzyk oraz doradztwie w zakresie dostępnych opcji prawnych. Celem naszej analizy jest zapewnienie klientom kompleksowego obrazu ich sytuacji oraz zalecenie najbardziej efektywnych kroków prawnych.

Opracowywanie wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych

Specjalizujemy się w przygotowywaniu wniosków o otwarcie postępowań restrukturyzacyjnych, które są pierwszym krokiem w procesie restrukturyzacji zadłużenia. Nasza pomoc obejmuje zarówno doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniego rodzaju postępowania, jak i kompletowanie oraz składanie wszystkich wymaganych dokumentów. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, wnioski przygotowywane przez naszą kancelarię spełniają wszystkie formalne wymogi, co przyspiesza proces restrukturyzacji.

Udział w negocjacjach prowadzonych z wierzycielami i dłużnikami

Oferujemy profesjonalne wsparcie w negocjacjach między dłużnikami a wierzycielami, mające na celu osiągnięcie porozumienia umożliwiającego restrukturyzację zadłużenia. Nasze działania koncentrują się na poszukiwaniu korzystnych rozwiązań dla obu stron, które będą sprzyjać kontynuacji działalności gospodarczej i jednoczesnemu zaspokojeniu roszczeń wierzycieli.

Obsługa prawna postępowań dłużników w trakcie postępowania o zatwierdzenie układu

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla dłużników znajdujących się w procesie zatwierdzania układu w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Nasze usługi obejmują reprezentację przed sądem, ws

Doradztwo w zakresie finansowania dłużnego i emisji obligacji

Oferujemy kompleksowe doradztwo w zakresie pozyskiwania finansowania dłużnego dla przedsiębiorstw w różnych fazach ich działalności, zarówno w celu finansowania bieżącej działalności, jak i realizacji nowych inwestycji lub restrukturyzacji istniejącego zadłużenia. Pomagamy przedsiębiorstwom w procesie emisji obligacji korporacyjnych, będących alternatywnym źródłem finansowania. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy eksperckiej, klienci mogą skutecznie zdywersyfikować źródła finansowania, zwiększyć płynność finansową oraz wspierać realizację swoich strategicznych celów biznesowych.