Zarządzanie należnościami

Źródła finansowania biznesu

BTLA jest firmą skupiającą wykwalifikowanych ekspertów posiadających doświadczenie i motywację do działania, która rozwinęła silną i spójną umiejętność identyfikowania, skutecznego wprowadzania na rynek i wykorzystywania szerokiej gamy solidnych rozwiązań z zakresu optymalizacji źródeł finansowania biznesu.

Skontaktuj się z nami jeśli szukasz finansowania biznesu – rzetelnie rozważymy Twoją propozycję biznesową, a z pewnością osiągniemy porozumienie o finansowaniu.

Zakres przykładowej współpracy w zakresie zarządzania finansowaniem

  1.     audyt istniejących w firmie rozwiązań dotyczących zasad udzielania kredytu kupieckiego, monitorowania płatności i reagowania na opóźnienia;
  2.     wydanie rekomendacji w zakresie schematu wewnętrznego systemu zarządzania ryzykiem;
  3.     pozyskanie ofert i udzielenie rekomendacji w zakresie podjęcia strategicznych decyzji związanych z zabezpieczeniem płatności i bieżącym finansowaniem działalności;
  4.   opracowanie procedur wspomagających dostosowywanie warunków sprzedaży do zwyczajów i możliwości płatniczych klienta, co ułatwi ustalenie zasad monitorowania płatności i szybkiego reagowania na opóźnienia w zapłacie.