Kolejna zmiana przepisów SENT

Kolejna zmiana przepisów SENT

Kolejna zmiana przepisów SENT Kiedy w 2017 roku w życie wchodziła tzw. ustawa SENT brzmiała nieco inaczej niż obecnie, była odpowiedzią na stwierdzone nieprawidłowości i oszustwa podatkowe, pewnego rodzaju narzędziem do walki z nieuczciwymi podmiotami i...
Koncesja a obowiązek, o którym warto pamiętać

Koncesja a obowiązek, o którym warto pamiętać

Koncesja a obowiązek, o którym warto pamiętać Prowadzenie niektórych rodzajów działalności wymaga uzyskania koncesji. Dotyczy to m.in. obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, paliwem i energią, ochroną osób i mienia czy rozpowszechnianiem programów...
Na co zwracać uwagę podpisując umowę z kontrahentem?

Na co zwracać uwagę podpisując umowę z kontrahentem?

Na co zwracać uwagę podpisując umowę z kontrahentem? Każda umowa powinna zawierać termin jej wykonania, który to strony mogą oznaczyć w różnoraki sposób. Bardzo często za niedochowanie terminu wykonania umowy przewidziane są kary umowne. Warto przy tym pamiętać o...
Na co zwracać uwagę w umowach?

Na co zwracać uwagę w umowach?

Na co zwracać uwagę w umowach? Poniższym wpisem rozpoczynamy nową serię artykułów, w których będziemy zwracać uwagę przedsiębiorców na istotne zapisy w umowach, a co do których kontrahenci często nie przywiązują większej wagi, zwłaszcza jeżeli nie korzystają z...