Przegląd podatkowy

Przegląd podatkowy w firmie

W Kancelarii BTLA od wielu lat zapewniamy naszym Klientom obsługę w zakresie przeglądu podatkowego. Nasze wieloletnie doświadczenie w pracy z organami skarbowymi i znajomość procedur stosowanych przez organy administracji skarbowej, pozwala na biegłe poruszanie się w przepisach podatkowych. Dzięki naszym szerokim kompetencją oferujemy kompleksowe przeglądy podatkowe, weryfikujące prawidłowość stosowanej metodologii oraz prowadzonych rozliczeń podatkowych w wybranych obszarach (podatki dochodowe, VAT, akcyza, ceny transferowe oraz pozostałe podatki) oraz przeglądy podatkowe weryfikujące bieżące rozliczenia, w wyniku których proponujemy i wdrażamy struktury poprawiające płynność finansową z punktu widzenia podatków dochodowych, VAT i akcyzy.

Jak przegląd podatkowy wykonany przez BTLA pomoże twojej firmie?

 • przeprowadzimy kompleksową i dokładną analizę oraz weryfikację dokumentacji prawno-podatkowej, w tym określimy ryzyka związanego z potencjalnymi nieprawidłowościami w tym obszarze.
 • dokonamy identyfikacji obszarów ryzyka, w których mogą wystąpić nieprawidłowości oraz pomożemy w doborze praktycznych rozwiązań pozwalających zarządzać tymi obszarami.
 • zapewnimy pełne wsparcie prawne oraz reprezentację przed organami administracji skarbowej oraz sądami administracyjnymi.
 • zapewnimy pełną obsługę prawną w zakresie sporządzania opinii prawnych, pism oraz wyjaśnień w czasie kontroli celno-skarbowej, kontroli podatkowej oraz postępowania podatkowego oraz w zakresie zaskarżania decyzji organów podatkowych oraz orzeczeń sądów administracyjnych.

Dlaczego warto skorzystać z naszej usługi przeglądu podatkowego?

Istotnym praktycznym aspektem przeglądu podatkowego, skierowanym do głównych decydentów jest możliwość minimalizacji ryzyka związanego z potencjalną odpowiedzialnością karno-skarbową osób zarządzających i odpowiedzialnych za sporządzanie rozliczeń poprzez zaproponowanie odpowiednich procedur oraz rozwiązań.

 

  Co wyróżnia naszą usługę przeglądu podatkowego?

  • Skuteczność i efektywne wykonanie – prowadzimy z sukcesem liczne skomplikowane przeglądy podatkowe dla naszych Klientów, wymagające często wysokich kompetencji. Dzięki czemu bardzo efektywnie wykonujemy mniejsze projekty.

   

  • Kompleksowe rozwiązania – oferujemy kompleksowe rozwiązania, poczynając od dokładnej analizy oraz weryfikacji dokumentacji poprzez identyfikację ryzyk oraz dobór praktycznych trwałych rozwiązań.
   • Eksperckość w obszarze audytów i przeglądów podatkowych – zespół BTLA to doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni oraz mulit dyscyplinarni eksperci, których wyróżnia wszechstronne doświadczenie wynikające z wielu przeprowadzonych przeglądów podatkowych, umożliwiających proponowanie coraz lepszych rozwiązań ograniczających ryzyko podatkowe.

    

   • Indywidualne podejście do klienta – podczas przeprowadzania przeglądu podatkowego, informujemy na bieżąco o kluczowych zagadnieniach, dopasowując rozwiązanie najlepiej odpowiadające specyfice danego problemu naszego Klienta.