Prewencja karna w biznesie

Pomoc prawna dla biznesu

Zdobyte podczas obsługi prawnej podmiotów gospodarczych wiedza i doświadczenie w prawie podatkowym pozwala nam na rzetelną obronę w sprawach karno-skarbowych.

Merytoryczne przygotowanie, wiedza na najwyższym poziomie oraz zaangażowanie to elementy konieczne do prowadzenia spraw z zakresu prawa karnego. Bronimy zdecydowanie – to hasło, a zarazem cel jaki nam przyświeca. Reprezentujemy naszych klientów podczas postępowań przygotowawczych, dyscyplinarnych, przed sądem karnym oraz organami skarbowymi. 

Usługi prawne dla firm

Wspieramy naszych klientów nie tylko gdy potrzebują reprezentacji w sądzie. Konsultujemy również tematy niejasne, kwestie wymagające sprawdzenia, na przykład czy działalność nie jest przestępstwem. Analizujemy prowadzoną dzielność pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.

Naszą ofertę kierujemy do oskarżonych, podejrzanych oraz pokrzywdzonych w sprawach karnych, karnych skarbowych i karnych gospodarczych, a także do o przedsiębiorców oraz członków zarządów, rad nadzorczych oraz wspólników wszelkiego rodzaju spółek.

Nasze specjalizacje

ZAKRES NASZEJ POMOCY PRAWNEJ

Sporządzanie pism procesowych

To podstawowe narzędzie komunikacji w procesie prawnym, które musi być precyzyjne i zgodne z wymogami formalnymi. Przygotowujemy dla Ciebie profesjonalne, rzeczowe pisma procesowe, które skutecznie reprezentują Twoje stanowisko.

Reprezentacja pokrzywdzonych

Bronimy praw i interesów osób, które zostały poszkodowane, niezależnie od skomplikowania sprawy. Zapewniamy kompleksową obsługę i profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania.

Reprezentacja przed sądami

Zapewniamy Ci profesjonalne wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego. Pomagamy w skutecznym dochodzeniu swoich praw oraz w obronie przed nieuzasadnionymi roszczeniami.

Reprezentacja podejrzanych

Oferujemy kompleksową reprezentację prawnej dla osób stawianych przed sądem. Wspieramy w przeciwdziałaniu oskarżeniom, przygotowując solidną obronę, by dążyć do najkorzystniejszego wyniku.

Usługi związane z compliance

Wspieramy organizacje w utrzymaniu zgodności z obowiązującym prawem oraz wdrażaniu najlepszych praktyk. Pomagamy zarządzać ryzykiem, opracowując skuteczne programy compliance, które chronią przed sankcjami prawnymi i reputacyjnymi.

Opracowanie strategii procesowych

Określamy najlepsze możliwe podejście do prowadzenia Twojej sprawy, biorąc pod uwagę specyfikę sytuacji oraz Twoje cele. Nasza wiedza i doświadczenie pozwala nam na skuteczne planowanie i realizację strategii procesowych.

Reprezentacja przed organami ścigania

Jesteśmy obok Ciebie, gdy jesteś przesłuchiwany przez policję lub inną instytucję ścigającą. Dbamy o to, by Twoje prawa były respektowane, a Twoje zeznania zostały poprawnie zinterpretowane.

Reprezentacja podejrzanych

Każdemu podejrzanemu przysługuje prawo do obrony – jesteśmy tu, aby Cię reprezentować i bronić Twoich praw. Staramy się zapewnić, aby proces był sprawiedliwy, a Twoje stanowisko zostało właściwie przedstawione.

Reprezentacja skazanych

Podejmujemy działania, aby zapewnić skazanym rzetelne i sprawiedliwe traktowanie. Reprezentujemy skazanych w postępowaniach apelacyjnych, starając się o złagodzenie wyroku lub jego unieważnienie.

Pozostałe usługi związane z prewencją karną w biznesie