Co to jest Due Diligence?

Planujesz inwestycję w Spółkę lub Startup? Jednym z kluczowych elementów procesu inwestycyjnego jest due diligence. To profesjonalna analiza, która pomaga określić wartość oraz identyfikuje obszary ryzyka, wpływające na przyszłość przedsiębiorstwa. Bez gruntownej oceny, trudno potwierdzić prawdziwość informacji przekazywanych przez Spółkę.

Badanie due diligence to nie tylko odpowiedź na wątpliwości Inwestorów, ale także kluczowy etap procesu inwestycyjnego. Rzetelnie przygotowany raport umożliwia wyeliminowanie wątpliwości oraz ocenę potencjału Spółki. W naszym artykule omówimy kluczowe informacje na temat due diligence oraz jego korzyści dla obu stron: Inwestora i Spółki.

Co to jest due diligence?

Due diligence, inaczej badania due diligence lub analiza due diligence, to proces oceny przedsiębiorstwa przed podjęciem decyzji inwestycyjnej lub zawarciem umowy. Potencjalny nabywca weryfikuje stan faktyczny przedsiębiorstwa w celu zgodności z deklaracjami drugiej strony. Zakres analizy zależy od preferencji nabywcy, który określa kluczowe obszary wymagające pogłębionej analizy.

Kto przeprowadza due diligence?

Profesjonalne badanie due diligence powinno być przeprowadzone przez ekspertów, takich jak audytorzy, doradcy finansowi czy prawnicy. Ich wiedza i doświadczenie wpływają na jakość analizy oraz jej efektywność.

Kiedy wykonuje się badanie due diligence?

Badanie due diligence zwykle jest wykonywane przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, jednak może być również przeprowadzane z innych powodów, takich jak fuzje, przejęcia, sprzedaż Spółki, pozyskanie zewnętrznego Inwestora czy restrukturyzacja.

W jakich okolicznościach wykonuje się badanie due diligence?

  • Inwestycje w Spółkę
  • Fuzje i przejęcia
  • Sprzedaż Spółki
  • Pozyskanie zewnętrznego Inwestora
  • Sprzedaż akcji lub udziałów
  • Restrukturyzacja
  • Wprowadzenie spółki na giełdę
  • Połączenia spółek kapitałowych

Kto może zlecić badanie due diligence?

Badanie due diligence może być zlecone przez różne podmioty, takie jak Inwestorzy, Kupujący, Sprzedający czy Kredytodawcy, w zależności od celu przeprowadzanej analizy.

Kto płaci za raport due diligence?

Koszty badania due diligence zwykle ponosi potencjalny Inwestor, jednak zdarzają się różne aranżacje podziału kosztów między Inwestora a badaną Spółkę.

Zasady due diligence

Proces badania due diligence powinien być oparty na kilku zasadach, takich jak należyta staranność, bezstronność oceny oraz działanie w najlepszym interesie klienta.

Rodzaje due diligence

Badanie due diligence może obejmować różne obszary, takie jak prawne, finansowe, podatkowe, operacyjne czy technologiczne, w zależności od potrzeb i celów inwestora.

Jak przebiega proces due diligence?

Proces due diligence zazwyczaj obejmuje kilka etapów, takich jak ustalenie potrzeb, zebranie dokumentów, analizę i raportowanie wyników.

Ile trwa i ile kosztuje badanie due diligence?

Czas i koszty badania due diligence zależą od złożoności transakcji i zakresu dochodzenia, jednak zazwyczaj analiza może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Podsumowanie

Due diligence jest kluczowym etapem procesu inwestycyjnego, który pomaga zminimalizować ryzyko i ujawnić istotne informacje przed podjęciem decyzji inwestycyjnej. Profesjonalnie przeprowadzone badanie due diligence przynosi korzyści zarówno Inwestorowi, jak i Spółce, umożliwiając świadome podejmowanie decyzji biznesowych.

Dlaczego warto skorzystać z usług BTLA?

Planując inwestycję w Spółkę lub Startup, profesjonalne wsparcie przy badaniu due diligence może być kluczowe dla osiągnięcia sukcesu inwestycyjnego. BTLA oferuje kompleksowe usługi w zakresie analizy due diligence, zapewniając rzetelną ocenę oraz identyfikację istotnych obszarów ryzyka.

Nasi eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie w branży finansowej, doradczej i prawniczej, gwarantują wysoką jakość przeprowadzanych analiz. Dzięki naszej wiedzy i zaangażowaniu możemy dostosować zakres badania do indywidualnych potrzeb klienta, zapewniając kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Korzystając z usług BTLA, zyskujesz pewność co do rzetelności i obiektywności przeprowadzanej analizy, co umożliwia świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz minimalizację ryzyka. Działając w najlepszym interesie klienta, zapewniamy kompleksowe wsparcie na każdym etapie procesu inwestycyjnego, od ustalenia potrzeb po przedstawienie pełnego raportu końcowego.

Zaufaj naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu, aby osiągnąć sukces w Twoich inwestycjach biznesowych. Skorzystaj z usług BTLA i zminimalizuj ryzyko oraz maksymalizuj potencjał swoich inwestycji.

Autor:

Maciej Szkutnik

Specjalista ds. Podatków

 

Skontaktuj się ze specjalistą