Nadwyżka zapłaconego podatku VAT – co zrobić?

Nadwyżka zapłaconego podatku VAT – co zrobić?

Nadwyżka zapłaconego podatku VAT – co zrobić? W wyniku dokonywanych korekt faktur VAT lub innych operacji gospodarczych może dochodzić do odprowadzenia podatku VAT w sumie wyższej niż faktyczne zobowiązania z tego tytułu. Nie każdy przedsiębiorca, w szczególności ten...
Decyzja o warunkach zabudowy – zmiana przepisów

Decyzja o warunkach zabudowy – zmiana przepisów

Decyzja o warunkach zabudowy – zmiana przepisów W dniu 24 września 2023 r. wprowadzono zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, obejmujące między innymi decyzje dotyczące warunków zabudowy. Po zmianach w ustawie przedstawiono nowe...