Nowe zwolnienia w PCC. Dla kogo okażą się korzystne?

Istotne zmiany w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) zostały wprowadzone 31 sierpnia 2023 r. Nowelizacja cieszyła się dużym zainteresowaniem oraz aprobatą, ze względu na wprowadzone przez nią dodatkowe zwolnienia ograniczające obowiązek płatności omawianego podatku.

Chociaż na pierwszy rzut oka zmiany wydają się pozytywne i korzystne z punktu widzenia podatników, ich niejasne formułowanie wywoływało wiele nieporozumień w sferze interpretacyjnej, a to z kolei prowadziło do błędów w stosowaniu prawa.

Dlatego w odpowiedzi na interpelację poselską Ministerstwo Finansów przedstawiło stanowisko, zgodnie z którym resort finansów, jak i organy podatkowe będą interpretować nowe przepisy.

Jakie będą zmiany w podatku PCC?

Po zmianie przepisów, obowiązuje nowe zwolnienie w podatku od czynności cywilnoprawnych. W myśl tego, zwolniona z PCC jest sprzedaż:

1. prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, prawo własności budynku mieszkalnego jednorodzinnego,

2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu dotyczące lokalu mieszkalnego

3. domu jednorodzinnego, jeżeli kupującym jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne, którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia.

Zwolnienie PCC przy sprzedaży domu jednorodzinnego

Spory w interpretacji pojawiły się w zakresie punktu trzeciego, gdzie ustawodawca zastosował wyłącznie: „(…) którym w dniu sprzedaży i przed tym dniem nie przysługiwało żadne z tych praw ani udział w tych prawach, chyba że udział ten nie przekracza lub nie przekraczał 50 proc. i został nabyty w drodze dziedziczenia”

Przewidując możliwe wątpliwości wykładni przepisów zadano dwa pytania. Pierwszym z nich było „Czy przepis o maksymalnej wysokości 50 proc. udziału w nieruchomości nabytej w drodze dziedziczenia ma dotyczyć wyłącznie udziału w jednej nieruchomości?”. Drugie pytanie brzmiało natomiast: „Czy zwolnienie przysługuje także osobom, które mają lub miały udziały w co najmniej dwóch nieruchomościach, a łączna suma ich udziałów nie przekracza 50 proc.?” (Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację nr 44098 posła Dariusza Olszewskiego w sprawie zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych przy zakupie pierwszego lokalu lub budynku mieszkalnego).

Sama analiza regulacji prawnej sugerowała, że w przypadku wcześniejszego posiadania większej ilości nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia, w których udział nabywającego w każdej z nich wynosi 35 proc. (czyli łącznie 70 proc., co powoduje, przekroczenie limitu ustawowego – 50 proc.), to w takiej sytuacji podatnik byłby wyłączony z możliwości zastosowania zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Odnosząc się do zadanych pytań, Sekretarz Stanu Artur Soboń stwierdził, że odrębnie należy postrzegać każdy z udziałów, który posiada lub posiadał kupujący w lokalu lub budynku mieszkalnym, przed zakupem pierwszego mieszkania.

Zwolnienia PCC – nowelizacja przepisów

W sytuacji posiadania udziałów w więcej niż jednej nieruchomości możliwym jest skorzystanie ze zwolnienia, o ile udział w każdej z nich nie przekracza 50 proc. i w całości został nabyty w drodze dziedziczenia.

Podsumowując nowelizacja wprowadziła trzy nowe zwolnienia z obowiązku płatności PCC, a stanowisko wyrażone w interpelacji pozwala na skorzystanie z jednego z nowowprowadzonych zwolnień, bez względu na liczbę lokali, w których podatnik posiada udziały wcześnie

Autor:

Maciej Szkutnik

Specjalista ds. Podatków

 

Skontaktuj się ze specjalistą