Ulga badawczo-rozwojowa – czym jest i komu przysługuje?

Ulga badawczo-rozwojowa jest jedną z niedawno wprowadzonych ulg podatkowych, której wprowadzenie było podyktowane próbą wsparcia przedsiębiorców pragnących poszukiwać i wdrażać innowacyjne rozwiązanie w prowadzonym przez siebie przedsiębiorstwie. Jednakowoż warunkiem możliwości skorzystania z takiej ulgi jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, której sama definicja pozwala na szerokie możliwości zastosowania ulgi. Obecnie, wskutek wdrażania Polskiego Ładu, jej atrakcyjność wzrasta, dlatego warto zainteresować się możliwością jej zastosowania we własnej firmie.

Ulga badawczo-rozwojowa (B+R)

Jednakowoż warunkiem możliwości skorzystania z takiej ulgi jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, której sama definicja pozwala na szerokie możliwości zastosowania ulgi. Obecnie, wskutek wdrażania Polskiego Ładu, jej atrakcyjność wzrasta, dlatego warto zainteresować się możliwością jej zastosowania we własnej firmie.

KIEDY MOŻNA ZASTOSOWAĆ ULGĘ BADAWCZO-ROZWOJOWĄ?

Podstawą zastosowania ulgi w podatku CIT lub PIT jest prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej, bądź posiadanie statusu Centrum Badawczo-Rozwojowego. Również prowadząc własną działalność usługową można zastosować ulgę badawczo-rozwojową, o ile wydatki dotyczą prac rozwojowych, których celem jest wprowadzenie nowej usługi albo zmianę dotychczas oferowanej usługi w taki sposób, że zostaną w niej zastosowane elementy innowacyjne, których dotychczas przedsiębiorca nie stosował w tego typu oferowanych usługach. Kluczowe jest jednak zakwalifikowanie swojej działalności jako badawczo-rozwojowej. Zgodnie z definicją ustawową  „ jest to działalność twórcza obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów do tworzenia nowych zastosowań”. Działalność taką dzieli się na prace rozwojowe i badania naukowe. Wśród przedsiębiorstw, których głównym celem nie są badania naukowe, najczęściej można zastosować ulgę przy pracach rozwojowych, stanowiących dodatkowy element ich działalności.

JAKIE KOSZTY MOGĄ PODLEGAĆ ODLICZENIU W RAMACH ULGI?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych w sposób enumeratywny wskazano koszty, której można odliczyć w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Ich wysokość została podzielona na przedsiębiorstwa prowadzące działalność badawczo-rozwojową lub Centra Badawczo-Rozwojowe. Wśród samych kosztów znalazły się:

– wynagrodzenie za pracę nakładczą;

– wynagrodzenie w związku z realizowanymi umowami o pracę, dla pracowników pracujących nad rozwojem i badaniami;

– wydatki związane z korzystaniem z usług doradczych, zlecaniem opinii, niezbędnych ekspertyz przeprowadzanych na potrzeby prowadzonych przez przedsiębiorstwo badań,

– wydatki powiązane z nabyciem surowców oraz materiałów, które są potrzebne do prowadzonej działalności badawczej albo rozwojowo badawczej;

– wydatki wynikające z użytkowania sprzętu naukowo-badawczego;

– odpisy amortyzacyjne.

To tylko część z możliwych wydatków, które mogą podlegać odliczeniu w ramach ulgi. Każdy przedsiębiorca posiada indywidualne potrzeby i dopiero wobec przeprowadzenia badań jego potrzeb i celów jest możliwe odpowiednie stosowanie ulg podatkowych.

Autor:

Maciej Szkutnik

Specjalista ds. Podatków

 

Skontaktuj się ze specjalistą