Negocjacje w biznesie

Negocjacje w biznesie to jeden z podstawowych sposobów polubownego rozwiązania sporów, jak również nawiązywania stosunków handlowych. Prowadzenie negocjacji nadto pozwala na wyrażenie swoich poglądów na poszczególne kwestie i wypracowanie wspólnego stanowiska, które byłoby korzystne dla obu stron. Istotą prowadzenia negocjacji w biznesie jest osiągnięcie porozumienia przez uczestników, pomimo istotnych różnic w celach i poglądach.

Prowadzenie biznesu, a negocjacje

Pomimo posiadania pewnej swobody przy działalności biznesowej, nie ma możliwości całkowitej dowolności w stosunkach biznesowych pomiędzy ich uczestnikami. Należy mieć na uwadze, że inny uczestnik również jest równouprawniony w tego typu relacjach, dlatego nie ma możliwości narzucenia mu w całości swojego stanowiska. Dlatego też niezwykle ważnym jest negocjowanie stron w stosunkach biznesowych, gdyż często tylko w ten sposób jest możliwość nawiązania wzajemnych kontaktów biznesowych. Wymaga to odpowiedniego przygotowania w zakresie merytorycznym, jak chociażby propozycje współpracy, ale również możliwości ustępstw przy poszczególnych kwestiach. Należy mieć na uwadze również odpowiednią oprawę oraz wsparcie profesjonalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w stosunkach biznesowych

Rodzaje negocjacji

Każde spotkanie mające na celu nawiązanie przyjaznych stosunków biznesowych jest unikatowe i należy mieć na uwadze potrzebę odpowiedniego podejścia do sprawy. Wśród rodzajów negocjacji należy wyróżnić ich kilka podstawowych rodzajów, takich jak:

  • Negocjacje handlowe
  • Negocjacje prawne
  • Negocjacje zakupowe
  • Negocjacje pracownicze

Każdy z wyżej wymienionych rodzajów wymaga innego podejścia do sprawy oraz potrzeb stron. Szczególnym rodzajem negocjacji w biznesie są właśnie negocjacje handlowe czyli nawiązywanie wzajemnych stosunków w zakresie świadczeń wzajemnych, jak usługi czy ich specyfikacja. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że często negocjowanie nie dotyczy jednorazowej współpracy, a wieloletnich stosunków gospodarczych, dlatego tak ważnym jest wywarcie odpowiedniego wrażenia na potencjalnym partnerze biznesowym. W przypadku nieodpowiedniego określenia granic, tj. nieustępowanie w żadnej z części składowych negocjacji lub wyrażanie zgody na każdą propozycję drugiej ze stron, można narazić się na opinię nieprofesjonalnego bądź trudnego kontrahenta, tym samym zamykając sobie wiele możliwości biznesowych.

Współpraca w zakresie negocjacji biznesowych

Jeżeli oczekujesz wsparcia przy negocjacjach w biznesie na wysokim poziomie oraz ich odpowiedniej oprawy, skontaktuj się z Kancelarią. Zapewniamy nie tylko wsparcie na etapie prowadzenia samych rozmów, ale również przygotowanie merytoryczne oraz wspólne opracowywanie stanowiska i ewentualnych propozycji.

Autor:

Łukasz Oleś

Adwokat

Aktualnie swoją praktykę koncentruje na sprawach bankowych, ubezpieczeniowych i karnych, w szczególności dot. przestępstw przeciwko instytucjom finansowym. Uważa, że wykonywania zawodu adwokata polega na świadczeniu usług wszystkim tym, którzy tego potrzebują, niezależnie od ich aktualnej sytuacji. Jego dewizą są słowa rzymskiego jurysty Ulpiana Domicjusza: „Advocatus non accusat — adwokat nie oskarża”.

Skontaktuj się ze specjalistą