Odwołanie od orzeczenia Sądu

Sąd uznał Cię za winnego zarzuconego w akcie oskarżenia czynu? Nie zgadzasz się z wymiarem kary lub środka karnego? Sąd odmówił Ci wyrażenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego? Jeżeli tak, masz prawo złożyć odwołanie od takiego orzeczenia. W Polsce postępowanie karne, co do zasady jest dwuinstancyjne.

Oznacza to, że w przypadku niekorzystnego orzeczenia możemy złożyć od niego odwołanie. W przypadku wyroku jest to apelacja, w przypadku postanowień zażalenie. Jak odwołać się od niekorzystnego orzeczenia? W pierwszej kolejności, w przypadku wyroku konieczne jest złożenie wniosku o uzasadnienie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku. Następnie sąd sporządza uzasadnienie, w którym motywuje swoje rozstrzygnięcie. Po jego otrzymaniu w terminie 14 dni, możemy złożyć do sądu drugiej instancji apelację. Istnieją dwa wyjątki.W przypadku spraw wykroczeniowych termin na złożenie apelacji to nie 14, a 7 dni od otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem. W przypadku tak zwanego postępowania przyspieszonego terminy są jeszcze krótsze. Na złożenie wniosku o uzasadnienie mamy jedynie trzy dni, na wniesienie apelacji siedem dni. A co z postanowieniami? To zależy od tego, czy byliśmy obecni podczas ich ogłoszenia. Jeżeli tak, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania postanowienia wraz z uzasadnieniem, możemy wnieść zażalenie.

Nazywam się Rafał Drzewiecki, jestem adwokatem w kancelarii Oleś i Mikuła. Specjalizuję się we wnoszeniu apelacji zażalenia od niekorzystnych orzeczeń. Jeżeli zainteresowała cię ta tematyka, serdecznie zapraszam do kontaktu.

Autor:

Rafał Drzewiecki

Adwokat, Mediator

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla osób fizycznych. Dużą wagę przywiązuje do prób polubownego rozwiązania sporu, także w sprawach karnych. Realizuje się zawodowo w prawie karnym, ponieważ aplikację adwokacką odbywał u adwokata specjalizującego w tej właśnie dziedzinie. Szczególnie interesuje się tematyką postpenitencjarną: systemem dozoru elektronicznego, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Skontaktuj się ze specjalistą