Oszustwo ubezpieczeniowe

Wyłudzenia odszkodowania w polskich realiach jest sytuacją nierzadką. Koszt niektórych ubezpieczeń jest niewielki, a odszkodowanie z tytułu szkody może okazać się znaczące. W takiej sytuacji sprawca może zdecydować się na spowodowania zdarzenia w celu uzyskania odszkodowania, czyli dokonania lub usiłowania przestępstwa oszustwo ubezpieczeniowe.

Oszustwo ubezpieczeniowe – na czym polega?

Zgodnie z treścią art. 298 k.k. kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania. Innymi słowy sprawca, którym może być każdy (przestępstwo powszechne) tworzy sytuację, która wiązać się może z wypłatą odszkodowania. Typowym, popularnym przykładem jest spowodowanie kolizji drogowej (tzw. ustawka), gdzie jeden uczestnik (poszkodowany) zostaje uderzony przez inny pojazd (sprawca). Ten drugi co do zasady ponosi odpowiedzialność, a naprawa pojazdu oraz skutki osobowe zdarzenia są likwidowane z polisy OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Innym działaniem, które można określić jako typowe, to podpalenia. Sprawca umyślnie podkłada ogień mając na celu częściowe lub całkowite uszkodzenia przedmiotu ubezpieczenia (np. budynku).

Oszustwo ubezpieczeniowe – co mi grozi?

Przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.Do jego dokonania dochodzi już w momencie wystąpienia zdarzenia i nie ma znaczenia czy doszło do wypłaty odszkodowania. Zatem nie musi nastąpić pokrycie szkody z polisy, aby sprawca odpowiadał za swój czyn. Nierzadkie są przypadki, że nieświadomy zakresu ubezpieczenia tworzy sytuację, co do której jest pewien, że skutkować będzie wypłatą odszkodowania, a ostatecznie do tego nie dochodzi. Sprawca, który dobrowolnie zapobiegł zapłacie odszkodowania (czynny żal), karze nie podlega. Przepis tutaj pozostawia furtkę tym osobom, które rozmyśliły się i planują odstąpić od dokonania.

Zostałem oskarżony o popełnienie oszustwa ubezpieczeniowego – co teraz?

Jeżeli jesteś podejrzany o popełnienie czynu określonego w art. 298 § 1 kodeksu karnego, niezwłocznie skontaktuj się z naszą kancelarią w Katowicach. Posiadamy zespół doświadczonych adwokatów zajmujących się tego typu sprawami. Nie bez znaczenia jest, że w naszym zespole są osoby, które świadczyły usługi na rzecz towarzystw ubezpieczeniowych, w tym w zakresie likwidacji szkód i obsługi tzw. fraudów (wyłudzeń).

    Autor:

    Łukasz Oleś

    Adwokat

    Aktualnie swoją praktykę koncentruje na sprawach bankowych, ubezpieczeniowych i karnych, w szczególności dot. przestępstw przeciwko instytucjom finansowym. Uważa, że wykonywania zawodu adwokata polega na świadczeniu usług wszystkim tym, którzy tego potrzebują, niezależnie od ich aktualnej sytuacji. Jego dewizą są słowa rzymskiego jurysty Ulpiana Domicjusza: „Advocatus non accusat — adwokat nie oskarża”.

    Skontaktuj się ze specjalistą