SENT

Ustawa SENT – pełna nazwa „ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi” –  zawiera zamknięty katalog towarów, które obowiązkowo należy rejestrować w systemie SENT. Co może się stać, jeżeli zarejestrujemy towar, który nie jest ujęty w tym katalogu? Właściwie nie powoduje to dla zgłaszającego żadnych negatywnych skutków, może jednak spowodować rozpoczęcie czynności kontrolnych przez organy skarbowe i niepotrzebne wydłużenie przewozu towaru.

Kiedy przewóz nie podlega obowiązkowi rejestracji w systemie SENT?

Pomimo tego, że rodzaj towaru został wymieniony w katalogu SENT i podlega obowiązkowi monitorowania przewozu, nie będzie podlegał temu obowiązkowi, jeżeli:

 • towar będzie przewożony przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych,
 • towar został objęty procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania lub wywozu,powrotnym wywozem,
 • towar jest przemieszczany w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem dokumentu e-AD,
 • przewóz towaru odbywa się na podstawie dokumentu potwierdzającego przesunięcie międzymagazynowe i nie jest związany z wykonaniem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czy ilość przewożonego towaru ma znaczenie dla rejestracji w SENT?

Tak, ustawa  wyłącza z obowiązku  przewóz towarów w niewielkich ilościach, ustala jednak indywidualne normy. Normy dotyczą opakowań jednostkowych.

 • alkohol całkowicie skażony do 5 litrów,
 • alkohol etylowy i wyroby (CN 2207) nieoznaczone znakami akcyzy do 5 litrów,
 • oleje (CN 2707) do 11 litrów,
 • oleje ropy naftowej (CN 2710) do 11 litrów, z wyłączeniem paliw opałowych,
 • alkohole (CN 2905) do 11 litrów,
 • preparaty smarowe (CN 3403) do 16 litrów,
 • środki przeciwstukowe (CN 3811) do 16 litrów,
 • rozpuszczalniki organiczne (CN 3814) zawierających alkohol etylowy do 11 litrów,
 • środki zapobiegające zamarzaniu (CN 3820) zawierające alkohol etylowy do 16 litrów.

Jakie towary zaliczamy do pozycji CN 2710?

Będą to zasadniczo oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe.Będą to więc m.in. benzyna samochodowa, smary, ciecze chłodząco-smarujące, oleje czyszczące.

  Co rozporządzenie mówi o paliwach opałowych?

  Paliwa opałowe będą zwolnione z obowiązku przesłania zgłoszenia do SENT, ale tylko w określonej sytuacji,  w następujących ilościach:

  Opakowania jednostkowe o masie brutto nieprzekraczającej 30 kg lub o objętości nieprzekraczającej 30 litrów, w łącznej ilości nieprzekraczającej odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów dla jednego podmiotu odbierającego.

  Będzie to dotyczyło tylko przypadku prowadzenia rejestru podmiotów nabywających przez pośredniczący podmiot olejowy, czyli przypadku o którym mowa w ustawie o podatku akcyzowym a dokładnie art.  139 ta ustawy.

  Co z przemieszczeniem międzymagazynowym?

   

  Niestety tutaj przepisy też zawierają wyjątki, pomimo przemieszczania z magazynu do magazynu może wystąpić obowiązek rejestracji przewozu.

  Ustawa przewiduje bowiem, że w przypadku przemieszczenia międzymagazynowego będzie obowiązek dokonania zgłoszenia w systemie SENT, jeżeli  przewóz towaru nastąpi z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego.

  Autor:

  Agnieszka Szkutnik

  Doradca podatkowy, Ekspert ds. cła i akcyzy

  Ekspert do spraw cła i akcyzy. Doradca podatkowy. Przez ponad 25 lat funkcjonariusz celny i celno – skarbowy na stanowiskach kontrolnych, orzeczniczych i kierowniczych. Wspomaga działanie przedsiębiorców, w tym agencji celnych w zakresie doradztwa celnego, akcyzy, podatku od gier, upoważnionego przedsiębiorcy o statusie AEO, czy też składów podatkowych i celnych. Służy pomocą w uzyskaniu Wiążącej Informacji Taryfowej oraz w rozwiązywaniu problemów związanych z obowiązkami i kontrolą w ramach systemu SENT.

  Skontaktuj się ze specjalistą

  Autor:

  Łukasz Oleś

  Adwokat

  Aktualnie swoją praktykę koncentruje na sprawach bankowych, ubezpieczeniowych i karnych, w szczególności dot. przestępstw przeciwko instytucjom finansowym. Uważa, że wykonywania zawodu adwokata polega na świadczeniu usług wszystkim tym, którzy tego potrzebują, niezależnie od ich aktualnej sytuacji. Jego dewizą są słowa rzymskiego jurysty Ulpiana Domicjusza: „Advocatus non accusat — adwokat nie oskarża”.

  Skontaktuj się ze specjalistą