Upadłość konsumencka. Co to takiego?

W ostatnim czasie pojawia się bardzo dużo ofert zachęcających osoby mające problemy finansowe do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. W dobie koronawirusa, wojny na Ukrainie i szalejącej inflacji nie trudno popaść w tarapaty finansowe. Wtedy najczęściej pojawia się pytanie co dalej zrobić? Najbardziej rozsądną decyzją dla osoby zadłużonej, która nie ma środków na spłatę swoich zobowiązań jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości.

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej – jak i gdzie złożyć?

Stosowny wniosek może złożyć każda osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Nie oznacza to, że osoba fizyczna, która w przeszłości prowadziła działalność gospodarczą nie może złożyć takiego wniosku. Ważne jest, aby w dniu składania wniosku o ogłoszenie upadłości wnioskodawca nie widniał w rejestrze przedsiębiorców. Rzeczony wniosek podlega opłacie w wysokości 30 zł i można go złożyć zarówno poprzez portal Krajowego Rejestru Zadłużonych jak i w wersji papierowej do właściwego sądu rejonowego. We wniosku należy wskazać wszystkie niezbędne dane oraz uzasadnienie powstania i przyczyn stanu niewypłacalności dłużnika. Dobrze przygotowany i uzasadniony wniosek jest kluczowy w postępowaniu o ogłoszenie upadłości. Istotne jest, aby w uzasadnieniu w przekonywujący sposób opisać swoją sytuację życiową, która miała wpływ na doprowadzenie konsumenta do niewypłacalności.

Upadłość konsumencka a postępowanie upadłościowe – jak wygląda?

Po złożeniu wniosku następuje kontrola jego treści i załączonych do niego dokumentów. Od dnia 24 marca 2020 roku weryfikacja wniosku stała się dużo korzystniejsza niż dotychczas. W aktualnym stanie prawnym sąd nie bada, czy dłużnik doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa. Jest to ułatwienie dla osób składających wniosek, ponieważ nie muszą wykazywać faktu, iż nie ze swojej winy stali się niewypłacalni. W obecnym stanie prawnym postępowanie upadłościowe ma pełnić przede wszystkim funkcję windykacyjną, wychowawczą, profilaktyczną, a przede wszystkim oddłużeniową. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o ogłoszenie upadłości następuje wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości. W rzeczonym postanowieniu sąd wskazuje Syndyka, który niezwłocznie obejmuje majątek upadłego, zarządza nim oraz przystępuje do jego likwidacji.

Autor:

Grzegorz Streckbein

Doradca restrukturyzacyjny, Adwokat

Doradca restrukturyzacyjny. Adwokat. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swojej codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim kwestiami związanymi z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, ze szczególnym naciskiem na obsługę korporacyjną. W obrębie jego zainteresowań pozostają także sprawy z zakresu reorganizacji oraz fuzji i przejęć (M&A). Doradza zarządom oraz radom nadzorczym spółek kapitałowych.

Skontaktuj się ze specjalistą