Analiza procesów biznesowych

Analiza procesów biznesowych w ramach cen transferowych

Analiza procesów biznesowych to nieodłączny element zarządzania każdym przedsiębiorstwem, w tym także w kontekście cen transferowych. W BTLA z pełnym zaangażowaniem podchodzimy do tej kwestii, oferując kompleksową usługę analizy procesów biznesowych. Rozumienie procesów biznesowych, które decydują o wartości tworzonej przez Twoją firmę, jest kluczowe do prawidłowego zrozumienia i zastosowania przepisów dotyczących cen transferowych. Analizując te procesy, możemy określić, które czynności, aktywa i ryzyka są istotne dla wygenerowania dochodu, a co za tym idzie, jakie są powiązania cenowe między powiązanymi podmiotami w ramach Twojego przedsiębiorstwa.

Zakres usługi analizy procesów biznesowych

Nasza usługa obejmuje przegląd i analizę procesów biznesowych, identyfikację transakcji między podmiotami powiązanymi, a także wsparcie w implementacji i monitoringu polityki cen transferowych zgodnej z Twoją strategią biznesową. Wszystko to z myślą o optymalizacji obciążeń podatkowych i zgodności z przepisami. Korzystając z usług BTLA, zyskujesz dostęp do naszej wiedzy, doświadczenia i innowacyjnych narzędzi, które pomogą Ci lepiej zrozumieć i zoptymalizować swoje procesy biznesowe. Nasz zespół specjalistów będzie stale monitorował zmieniające się przepisy i warunki rynkowe, aby dostarczyć Ci aktualnych informacji i rekomendacji.

Nasze specjalizacje

Zakres usług w zakresie cen transferowych

Doradztwo z zakresu cen transferowych to w szczególności:

   Mapowanie procesów biznesowych

   Pierwszym krokiem jest zrozumienie i dokumentowanie procesów biznesowych w firmie. To obejmuje identyfikację kluczowych procesów, zasobów, ryzyk i wartości dodanej w ramach tych procesów.

   Analiza cen transferowych

   Następnie przeprowadza się analizę cen transferowych dla zidentyfikowanych transakcji, co obejmuje wybór odpowiedniej metody cen transferowych i porównanie z cenami rynkowymi.

   Identyfikacja transakcji powiązanych

   Na podstawie zrozumienia procesów biznesowych, można zidentyfikować transakcje powiązane, które wymagają zastosowania przepisów o cenach transferowych.

   Opracowanie i implementacja polityki cen transferowych

   Na podstawie wyników analizy, opracowuje się politykę cen transferowych, która jest następnie wdrażana w firmie. Polityka ta powinna być regularnie monitorowana i aktualizowana, aby zapewnić jej zgodność z obowiązującymi przepisami i warunkami rynkowymi.