Outsourcing kadrowo-płacowy

Usługi kadrowo-płacowe dla firm

Korzystając z usług kadrowo-płacowych w Kancelarii BTLA zyskujesz dostęp do wiedzy i doświadczenia specjalistów oraz unikasz konieczności utrzymywania wyspecjalizowanych działów. Dostarczane przez BTLA jakościowe usługi kadrowo-płacowe umożliwiają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz stwarzają pewne, stabilne warunki sprzyjające rozwojowi i ekspansji. Wiedza i praktyczne doświadczenie naszych ekspertów umożliwia nam skuteczne wsparcie firm z krajowym, jak i z zagranicznym kapitałem, oferując także obsługę w języku angielskim. Usługi kadrowo – płacowe BTAL to rozwiązania wsparte sprawdzoną nowoczesną technologią, pozwalające na budowanie przewagi konkurencyjnej i oszczędność czasu oraz kosztów naszych Klientów. Zmniejszenie ilości dokumentów papierowych to również działania z myślą o środowisku i regulacjach ESG.

Usługi kadrowe

 • dostarczamy kompleksowe prowadzenie teczek osobowych – tj. dokumentacji kadrowej, nadzorujemy terminy kończących się umów o pracę, ważność badań okresowych oraz szkoleń BHP,
 • zapewniamy bieżące rejestrowanie/wyrejestrowywanie oraz wprowadzanie zmian w dokumentacji na potrzeby ZUS,
 • realizujemy bieżące ewidencjonowanie oraz rozliczanie absencji pracowniczych, oraz ich uprawnień,
 • prowadzimy kartoteki urlopowe pracowników oraz ustalamy wymiary i limity urlopów,
 • zapewnimy sporządzanie oraz wysyłanie deklaracji miesięcznych do PFRON,
 • przyjmujemy inspekcje z ramienia PIP dotyczącą prawidłowości prowadzenia administracji kadrowej i dostarczamy urzędnikom PIP niezbędnych danych oraz udzielamy wyjaśnień,
 • opracowujemy raporty i zestawienia kadrowe,
 • zapewniamy zastępstwo pracowników działu kadr.

Usługi płacowe

 • naliczamy wynagrodzenia dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • wykonujemy kalkulację wynagrodzeń dla kadry menedżerskiej,
 • sporządzamy listy płac, a także raporty płacowe,
 • realizujemy przelewy bankowe dotyczące wynagrodzeń oraz zobowiązań wobec pracowników,
 • zapewniamy obliczanie zobowiązań publicznoprawnych związanych z wynagrodzeniami oraz sporządzanie deklaracji rozliczeniowych ZUS i deklaracji PFRON, korekty ZUS,
 • przygotowujemy dla pracowników informacji dotyczących naliczonego wynagrodzenia oraz dokonanych potrąceń,
 • sporządzamy roczne informacje o dochodach oraz obliczamy podatki – PIT 11, PIT 40, PIT 4R, PIT 8AR, ZUS IWA,
 • umożliwiamy zastępstwo pracowników zajmujących się kadrami i płacami,
 • asystujemy w trakcie ewentualnych inspekcji oraz kontroli z ZUS, PIP lub US.

Dlaczego warto skorzystać z usługi kadrowo – płacowej kancelarii BTLA?

Nowoczesne usługi kadrowo płacowe oraz związane z nią nowoczesne narzędzia to przyszłość, Kancelaria BTLA zapewnia zastosowanie nowoczesnych technologii w pracy działów kadrowo-płacowych co pozwala na budowanie przewagi konkurencyjnej i na oszczędność czasu oraz kosztów naszych Klientów. Korzyści wynikające z naszych rozwiązań to przede wszystkim zmniejszenie kosztów przechowywania akt, szybki, łatwy i stały dostęp do dokumentacji, oszczędności w sposobie dystrybucji dokumentów oraz przyspieszenie ich obiegu, bezpieczeństwo danych i co równie istotne wizerunek pracodawcy jako innowacyjnej firmy. Skorzystanie z usługi kadrowo – płacowej Kancelarii BTLA pozwala na optymalizację, automatyzację procesów i usprawnienie przepływu informacji w firmie.

  Co wyróżnia naszą usługę kadrowo-płacową spośród konkurencji?

  • Skuteczność i efektywne wykonanie – wspieramy wielu naszych Klientów w niełatwym obszarze kadr i płac, często w bardzo trudnych przypadkach wymagających szczególnych kompetencji i co kluczowe uzyskując realne korzyści dla naszych Klientów.
  • Kompleksowe rozwiązania – oferujemy kompleksowe rozwiązania, niezależnie od momentu, w jakim jest firma, w pełni angażujemy się poznanie specyfiki działalności, analizując całościowo wszystkie obszary działalności, aby zaproponować jak najlepsze rozwiązanie usługi kadrowo – płacowe.
  • Eksperckość w obszarze rozliczania inwestycji – zespół BTLA to doradcy podatkowi, adwokaci i radcowie prawni oraz mulit dyscyplinarni eksperci, których wyróżnia efektywne prowadzenie kadr i płac dla naszych Klientów, dogłębna znajomości biznesowej praktyki podparta wieloletnim doświadczeniem, pozwala nam świadczyć usługi na tak wysokim poziomie.
  • Indywidualne podejście do klienta – kadry i płacę jest istotnym procesem w działalności firmy wymagającym praktycznej wiedzy i umiejętności dostosowania się do specyfiki danego przedsiębiorstwa, dlatego zawsze staramy się dogłębnie przeanalizować sytuację każdej firmy i zaproponować możliwe jak najlepsze indywidualne rozwiązanie, umożliwiające na etapie dalszej współpracy szybkie i efektywne wsparcie w każdej sprawie.