Co to jest ASI – Alternatywna spółka inwestycyjna?

Alternatywna Spółka Inwestycyjna, popularnie znana jako ASI, jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym działającym na polskim rynku od 2016 roku. To forma zbiorowego inwestowania oferująca korzyści podatkowe, wprowadzona na mocy zmian w ustawie o funduszach inwestycyjnych.

Definicja ASI

Według ustawy, ASI stanowi jedną z form alternatywnych funduszy inwestycyjnych, odrębną od specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego i zamkniętego.

Formy Prawne ASI

Alternatywna Spółka Inwestycyjna może działać w formie spółki kapitałowej (sp. z o.o. lub SA), spółki europejskiej, spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej. Wykorzystuje istniejące struktury prawne, co ułatwia prowadzenie działalności inwestycyjnej w sposób zgodny z przepisami.

Zakres Działalności ASI

Podstawowym celem działalności ASI jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów i ich lokowanie zgodnie z określoną polityką inwestycyjną.

Zarządzający ASI

Każda ASI musi mieć zarządzającego, który odpowiada za zarządzanie portfelem inwestycyjnym i ryzykiem. Może nim być zarząd spółki lub komplementariusz w przypadku spółki komandytowej.

Polityka Inwestycyjna ASI

Polityka inwestycyjna to ogólne ramy lokowania aktywów, a jej realizacja odbywa się poprzez podejmowanie konkretnych decyzji inwestycyjnych.

Perspektywy Rozwoju ASI

Liczba zarządzających i samych ASI stale rośnie, co wynika z rosnącego zainteresowania rynku oraz korzyściami podatkowymi. Można oczekiwać dalszego rozwoju tego sektora.

Dlaczego warto skorzystać z usług BTLA w obszarze ASI?

BTLA to doświadczona firma doradcza, która doskonale zna się na alternatywnych formach inwestycji, w tym na Alternatywnej Spółce Inwestycyjnej (ASI). Korzystając z naszych usług, możesz mieć pewność, że otrzymasz kompleksowe wsparcie na każdym etapie działalności ASI.

Nasi eksperci pomogą Ci zrozumieć skomplikowane aspekty prawne i regulacyjne związane z ASI oraz dopasować strukturę organizacyjną do Twoich potrzeb. Dzięki naszemu wsparciu będziesz mógł skoncentrować się na realizacji celów inwestycyjnych, mając pewność, że wszystkie działania są zgodne z obowiązującymi przepisami.

Niezależnie od tego, czy dopiero zakładasz ASI, czy też chcesz zoptymalizować działanie już istniejącej spółki, nasz zespół pomoże Ci osiągnąć sukces. Skorzystaj z naszych usług, aby maksymalnie wykorzystać potencjał ASI i rozwijać swoje inwestycje z pewnością siebie i profesjonalizmem.

Autor:

Maciej Szkutnik

Specjalista ds. Podatków

 

Skontaktuj się ze specjalistą