Jak korzystać ze sztucznej inteligencji (AI) – Prawne aspekty

Pojęcie „sztucznej inteligencji” zostało po raz pierwszy sformułowane przez amerykańskiego informatyka, Johna McCarthy’ego, który określił je jako „tworzenie maszyn, które wykazują zachowania podobne do ludzkiej inteligencji”.

Z technicznego punktu widzenia, AI jest gałęzią informatyki zajmującą się tworzeniem algorytmów uczenia maszynowego. Jest to technologia, która znalazła zastosowanie w różnych obszarach, takich jak finanse, przemysł, bezpieczeństwo publiczne i biotechnologia.

Obecnie, dzięki narzędziom takim jak ChatGPT i Dall-E od OpenAI oraz Midjourney, dostęp do sztucznej inteligencji stał się bardziej dostępny dla większości użytkowników internetu.

Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w Biznesie: Zagrożenia i Korzyści

Chociaż sztuczna inteligencja może zwiększać produktywność biznesową, to niesie również ze sobą pewne ryzyko. Narzędzia AI, takie jak ChatGPT, mogą generować „autorskie” treści, co może prowadzić do problemów prawnych związanych z prawami autorskimi.

Dzieła stworzone przez AI nie są uznawane za utwory w sensie prawa autorskiego. Co więcej, użytkownicy nie posiadają praw autorskich do tych dzieł.

Jednakże, twórcy narzędzi AI podlegają ochronie praw autorskich. Mimo to, nie mają oni praw do dzieł wygenerowanych przez użytkowników tych narzędzi.

Korzystanie z Dzieł Sztucznej Inteligencji i Prawo Autorskie

Ponieważ dzieła stworzone przez AI nie są uznawane za utwory, mogą być one wykorzystywane w różnych celach, zarówno osobistych, jak i komercyjnych.

Jednakże, istnieje ryzyko naruszenia praw autorskich innych twórców przez AI poprzez „plagiatowanie„. W przypadku tekstów generowanych przez AI, trudno jest wykryć takie naruszenia, dlatego należy zachować ostrożność.

Regulaminy Narzędzi AI a Prawo Autorskie

Regulaminy popularnych narzędzi AI zazwyczaj przyznają użytkownikom szerokie prawa do wykorzystania wygenerowanych dzieł. Jednakże, użytkownicy ponoszą również odpowiedzialność za konsekwencje korzystania z tych dzieł.

Podsumowanie

Ważne jest, aby zrozumieć, że dzieła stworzone przez AI nie są uznawane za utwory w sensie prawa autorskiego. Korzystając z tych dzieł, należy zachować ostrożność i przestrzegać regulaminów narzędzi AI oraz przepisów dotyczących praw autorskich.

Autor:

Rafał Drzewiecki

Adwokat, Mediator

Specjalizuje się w świadczeniu pomocy prawnej dla osób fizycznych. Dużą wagę przywiązuje do prób polubownego rozwiązania sporu, także w sprawach karnych. Realizuje się zawodowo w prawie karnym, ponieważ aplikację adwokacką odbywał u adwokata specjalizującego w tej właśnie dziedzinie. Szczególnie interesuje się tematyką postpenitencjarną: systemem dozoru elektronicznego, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Skontaktuj się ze specjalistą