Nadwyżka zapłaconego podatku VAT – co zrobić?

W wyniku dokonywanych korekt faktur VAT lub innych operacji gospodarczych może dochodzić do odprowadzenia podatku VAT w sumie wyższej niż faktyczne zobowiązania z tego tytułu. Nie każdy przedsiębiorca, w szczególności ten dopiero rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, jest świadomy istnienia kilku możliwości rozwiązania tego problemu.

Co to jest nadwyżka VAT?

Nadwyżka podatku VAT powstaje co do zasady, gdy w okresie rozliczeniowym suma podatku naliczonego od faktur zakupu jest wyższa od sumy podatku należnego od faktur sprzedaży.

Nadwyżka może powstać również w sytuacji gdy suma podatku naliczonego jest niższa, jednak za poprzedni okres rozliczeniowy (miesiąc, kwartał) podatnik wykazał w JPK nadwyżkę podatku VAT.

Dokonywanie korekt polegających na zwiększeniu podatku VAT naliczonego również wpływa na powiększenie nadwyżki podatku.

Co możemy zrobić w przypadku nadwyżki VAT?

Jeśli potwierdzimy, że powstała nadwyżka w zapłaconym podatku, możemy skorzystać z kilku dostępnych opcji:

  • możemy wnioskować o przekazanie nadwyżki na rachunek bankowy,
  • złożyć wniosek o zwrot nadpłaconego podatku na rachunek VAT, wykorzystywany w przypadku podzielonych płatności (split payment),
  • przenieść nadwyżkę podatku VAT na kolejny okres rozliczeniowy,
  • przenieść nadwyżkę podatku na inne zobowiązania podatkowe (np. zaliczkę na podatek dochodowy)

Kiedy nastąpi zwrot nadwyżki podatku VAT?

Zgodnie z przewidzianą przepisami procedurą zwrotu nadwyżki zapłaconego podatku VAT, zwrot następuje w terminie do 60 dni od złożenia rozliczenia podatku VAT, w którym uwzględniona została nadwyżka zapłaconego podatku.

Istnieje jednak możliwość skrócenia lub wydłużenia tego terminu. Możliwości są następujące:

  • Wydłużenie terminu o 180 dni, gdy podatnik nie wykazuje żadnej sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym, nawet takiej zwolnionej z podatku,
  • Skrócenie terminu do 25 dni, gdy podatnik złożył wniosek o zwrot na rachunek bankowy i spełnia warunki określone w przepisach ustawy, lub gdy podatnik wnioskował o zwrot bezpośrednio na rachunek VAT.

Świadomość terminów w jakich przedsiębiorca otrzyma zwrot podatku VAT może być istotne w perspektywie planowania wydatków na najbliższy okres prowadzenia działalności gospodarczej.

Czy warto złożyć wniosek o zwrot nadwyżki podatku VAT?

Istotnym czynnikiem wpływającym na opłacalność wnioskowania o zwrot jest fakt, że przy stwierdzeniu przez organ uprawnienia do zwrotu VAT, kwota ta jest wypłacana wraz z odsetkami wynoszącymi 50% odsetek za zwłokę.

Cała operacja nie wiąże się z ujemnymi skutkami dla przedsiębiorstw, więc w przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych środków, jak najbardziej jest ona opłacalna.

Autor:

Maciej Szkutnik

Specjalista ds. Podatków

 

Skontaktuj się ze specjalistą