Planowany pakiet zmian w regulacjach VAT

VAT in the Digital Age to unijny pakiet zmian w zakresie podatku VAT, mający wejść w życie w najbliższych latach. Najważniejszymi, obecnie planowanymi zmianami w ramach pakietu, są wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz ograniczenie obowiązku posiadania odrębnej rejestracji VAT w różnych krajach wspólnoty europejskiej.

Odroczenie KSeF

Planowany pakiet zmian ma być odpowiedzią na zachodzące w ostatnich latach zmiany w zakresie nowych technologii i digitalizacji wszelkich rozwiązań podatkowych i pozapodatkowych. Wprowadzenie nowych rozwiązań na szczeblu unijnym obejmie wszystkie państwa członkowskie UE w ramach dążenia do ujednolicania podatku VAT w ramach wspólnoty europejskiej.

Aktualne plany zakładają przede wszystkich wprowadzenie obowiązkowego e-fakturowania w czasie rzeczywistym w formie ustrukturyzowanej (podobnie jak KSeF) dla wszystkich podatników, którzy dokonują transakcji wewnątrzwspólnotowych. Zmiany w tym zakresie planowane są dopiero na rok 2028.

Nieco wcześniej, bo już na rok 2025, planowane są zmiany w zakresie rejestracji VAT zgodnie z koncepcją pojedynczej rejestracji VAT. Chodzi głównie o ograniczenie obowiązku posiadania rejestracji VAT w różnych państwach UE poprzez poszerzenie szczególnej procedury OSS.

Wśród nowych pomysłów znalazły się również zmiany dotyczące obowiązków dla platform cyfrowych, polegające na szerszym zobowiązaniu do rozliczeń VAT w zakresie ułatwiania przez platformy transakcji dotyczących usług krótkoterminowego zakwaterowania oraz usług transportu pasażerskiego.

Wprowadzenie nowych rozwiązań w ramach pakietu Vat in the Digital Age może częściowo pokryć się w czasie z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur. Zbyt wiele nowych obowiązków pojawiających się w krótkich odstępach czasu z pewnością nie ucieszy przedsiębiorców. Harmonogram wprowadzanych zmian może jednak jeszcze ulec zmianom.

Autor:

Dr Artur Oleś

Adwokat, Doradca podatkowy, EMBA

Adwokat, doradca podatkowy, doktor nauk prawnych, EMBA, Prezes Sądu Arbitrażowego przy RIPH w Gliwicach. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z optymalizacjami podatkowymi, fuzjach i przejęciach oraz w prawie karnym i karno-skarbowym. Autor publikacji naukowych poświęconych m.in. ordynacji podatkowej, podatkowi VAT i dochodom uzyskiwanym za pośrednictwem planów motywacyjnych w postaci akcji oraz opcji na akcje.  Posiada bogate doświadczenie i szeroką wiedzę z zakresu prawa i podatków.

Skontaktuj się ze specjalistą