Restrukturyzacja jednoosobowej działalności gospodarczej – czym jest i co może przynieść?

Sama restrukturyzacja oznacza proces w którym zostają wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu firmy prowadzonej przez przedsiębiorcę indywidualnego w celu poprawy jej kondycji finansowej. Zmiany te mają nadto pomóc w zwiększeniu efektywności działań przedsiębiorcy czy też wsparciu w dostosowaniu działalności do warunków rynkowych. Z pewnością zwiększenie rentowności firmy może wpłynąć korzystnie na pozyskiwanie dodatkowych zleceń bądź klientów, co przekłada się na płynność finansową firmy, tym samym pozwalając na spłatę pozostałych zobowiązań.

Jakie są rodzaje restrukturyzacji?

W prawie restrukturyzacyjnym obecnie wyróżnia się 4 typy postępowań restrukturyzacyjnych:

  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyspieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne

Przy doborze postępowania restukturyzacyjnego najważniejszą kwestią pozostaje powierzenie analizy sytuacji prawnej oraz faktycznej podmiotowi profesjonalnemu. W szczególności zwróci on uwagę na wysokość dotychczasowego zadłużenia oraz możliwości zarobkowania firmy, które to mają największy wpływ na dobór rodzaju postępowania. Warto zwrócić uwagę na fakt, iż od chwili otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego, przedsiębiorca nie musi spłacać zobowiązań objętych tymże postępowaniem-czyli istniejących na dzień otwarcia postępowania. Z pewnością pozwoli to na uzyskanie dodatkowych środków finansowych, pozwalających na uregulowanie części zobowiązań. Co istotne, w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej, postępowaniem restrukturyzacyjnym są objęte nie tylko zobowiązania związane z działalnością, ale również prywatne zobowiązania przedsiębiorcy.

Jakie warunki należy spełnić, aby przeprowadzić postępowanie restukturyzacyjne i czy jest ono opłacalne?

Przede wszystkim przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą musi posiadać problemy ze spłatą zadłużenia, które oznaczają niewypłacalność bądź mogą prowadzić do jego niewypłacalności. Warto zaznaczyć, że takie postępowanie można przeprowadzić wyłącznie raz na 10 lat, inaczej jest ono bezskuteczne.

Samo postępowanie należy uznać za korzystne dla przedsiębiorcy. Pozwala ono na dostosowanie warunków spłaty do możliwości przedsiębiorcy oraz ewentualnego zmniejszenia kwoty wierzytelności. Wierzyciele często decydują się bowiem na odzyskanie przynajmniej części wierzytelności, mając w perspektywie ewentualną upadłość przedsiębiorcy. Tym samym przeprowadzenie postępowania restrukturyzacyjnego oznacza często najkorzystniejszą opcję dla przedsiębiorcy, który utracił płynność finansową.

Autor:

Grzegorz Streckbein

Doradca restrukturyzacyjny, Adwokat

Doradca restrukturyzacyjny. Adwokat. Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W swojej codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim kwestiami związanymi z bieżącą obsługą podmiotów gospodarczych, ze szczególnym naciskiem na obsługę korporacyjną. W obrębie jego zainteresowań pozostają także sprawy z zakresu reorganizacji oraz fuzji i przejęć (M&A). Doradza zarządom oraz radom nadzorczym spółek kapitałowych.

Skontaktuj się ze specjalistą