Kolejna zmiana przepisów SENT

Kolejna zmiana przepisów SENT

Kolejna zmiana przepisów SENT Kiedy w 2017 roku w życie wchodziła tzw. ustawa SENT brzmiała nieco inaczej niż obecnie, była odpowiedzią na stwierdzone nieprawidłowości i oszustwa podatkowe, pewnego rodzaju narzędziem do walki z nieuczciwymi podmiotami i...
Koncentracja przedsiębiorców o wymiarze unijnym

Koncentracja przedsiębiorców o wymiarze unijnym

Koncentracja przedsiębiorców o wymiarze unijnym Na wstępie należy wyjaśnić, iż sprzeniewierzenie jest typem kwalifikowanym przestępstwa przywłaszczenia (art. 284 k.k.). Przywłaszczenie różni się od klasycznej kradzieży brakiem występowania znamienia zaboru rzeczy,...
SENT

SENT

SENT Ustawa SENT – pełna nazwa „ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi” –  zawiera zamknięty katalog towarów, które obowiązkowo należy rejestrować w systemie SENT. Co może się stać, jeżeli zarejestrujemy...